Link naar ledenbijeenkomst (14 oktober 2021)

Hedenmiddag vindt de VV&A ledenbijeenkomst plaats. We zien ernaar uit u dan online welkom te heten en u te informeren over een scala aan belangrijke onderwerpen.

Het programma start met een presentatie vanuit de Autoriteit Financiële Markten over het Ketenonderzoek Uitbestedingen. Vervolgens wordt de dossier update vanuit het VV&A bestuur gepresenteerd. Aansluitend vindt het derde webinar plaats dat, in het kader van het ESG programma, exclusief voor leden van de VV&A verzorgd wordt door Charco & Dique en Hart advocaten.

Lees verder

AFM vraagt VV&A om reactie op vragen in onderzoek naar beleggingsbeleid

Naast feitelijke vragen over het beleggingsbeleid vraagt de AFM ook naar de reactie over de behoefte aan sturing op de genoemde onderwerpen en naar ideeën ter verbetering van bestaande praktijken. De AFM heeft de vragen ook voorgelegd aan het bestuur van de VV&A evenals aan de andere organisaties die de Handreiking Beleggingsbeleid in 2015 ondertekend hebben.

Lees verder