AFM kondigt vervolgonderzoek transactiemonitoring aan

Vandaag kondigt de AFM aan dat zij dit jaar een vervolgonderzoek zal starten inzake transactiemonitoring en de meldplicht op grond van de Wwft. Dit onderzoek is een vervolg op het thematisch onderzoek uit 2019 bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De volledige inhoud van het bericht van de AFM alsmede de zes concrete bevindingen uit het genoemde onderzoek leest u hier:

Lees verder

AFM start kleinschalige inventarisatie

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de berichtgeving dat de AFM, tot genoegen van de VV&A, heeft besloten om grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. Juist daarom zou het onderzoek dat de AFM gaat uitvoeren u kunnen ‘overvallen’. De AFM heeft de dialoog met de VV&A opgezocht. Hieronder leest u over een kleinschalige inventarisatie die de AFM deze week start.

Beeld in crisistijd
De AFM wil als oriëntatiepunt een goed beeld krijgen van wat er in deze tijden van crisis speelt bij beleggingsondernemingen. Het behoeft geen toelichting dat deze crisis ook voor de toezichthouders nieuw is. De AFM kiest daarom voor een nieuwe aanpak, waarbij zij contact zal zoeken met enkele van u om te inventariseren hoe het gaat en waar u tegenaan loopt. De AFM zal daarbij rekening houden met uw belastbaarheid.

Deze week start de AFM een kleinschalige inventarisatie
De AFM gaat eerst telefonisch contact opnemen met circa 10 door haar geselecteerde beleggingsondernemingen. In dit gesprek worden enkele verkennende vragen over uw dienstverlening gesteld. Aansluitend ontvangen deze ondernemingen een overzicht met vragen. De vragen zien op de continuïteit en kwaliteit van beleggingsdienstverlening in de huidige (markt)omstandigheden. De AFM heeft de omvang van het aantal vragen beperkt gehouden en verwacht dat u hier niet langer dan 30 minuten mee bezig bent.

Branche brede risico’s signaleren
De AFM voert deze inventarisatie uit om branche brede risico’s te kunnen signaleren. Omdat deze uitvraag gebruikt wordt als oriëntatie zal geen (individuele) terugkoppeling plaatsvinden. Ook zal de AFM hier geen publieke mededelingen over doen.

De VV&A heeft ook in deze tijd regelmatig overleg met de AFM. Mocht u niet benaderd worden door de AFM voor de inventarisatie, maar toch suggesties of signalen mee willen geven dan kunt u deze sturen naar secretariaat@vvena.nl.

 

 

Lees verder

Bericht over intern VV&A besluit

Afgelopen week hebben wij u bericht over de stappen die wij, in deze complexe tijd, vanuit de VV&A naar de toezichthouders zetten. Met dit bericht willen wij u informeren over een intern VV&A besluit inzake de aangekondigde bestuurswisselingen die deze zomer zouden gaan plaatsvinden.

Lees verder

VV&A update over coronavirus (COVID-19)

Het behoeft vandaag geen enkele toelichting; we zijn in een periode van onwaarschijnlijke onvoorspelbaarheid beland.

Om te beginnen wil ik u namens het VV&A bestuur met dit bericht een extra hart onder de riem steken. Ik wens iedereen toe dat het virus uw organisatie niet zal besmetten. Dat het onder controle komt en zo min mogelijk mensen zal raken. En dat er zo spoedig mogelijk weer een gezonde samenleving zal ontstaan.

Lees verder

Ledenbijeenkomst en ALV 31 maart a.s. afgelast

De ledenbijeenkomst en ALV, die plaats zouden vinden op 31 maart a.s., zijn afgelast als gevolg van de nationale maatregelen om het coronavirus in te dammen. Op de agenda van deze ALV stond onder meer de verkiezing van 2 bestuursleden, als gevolg van het feit dat de termijnen van de heer Theo Andringa en de heer Bart Tishauser eind juni gaan verlopen. Deze verkiezing is uitgesteld en zodra een nieuwe tijdlijn bekend is, zal het bestuur haar leden hiervan op de hoogte brengen.

 

Lees verder