Bestuursleden Erik Bakker en Jolmer Gerritse herkozen

Op de agenda van deze Algemene Ledenvergadering stond vandaag de (her)benoeming/verkiezing van 2 bestuursleden. De zittingstermijn van de heren Erik Bakker en Jolmer Gerritse was verlopen. Zij stelden zich opnieuw verkiesbaar. De Ledenvergadering heeft de heren Bakker en Gerritse herkozen. Zij blijven voor een tweede zittingstermijn (juli 2018-juli 2021) onderdeel uit maken van het VV&A bestuur.

Lees verder

Programma ledenbijeenkomst 26 juni

Op dinsdagmiddag 26 juni geeft het bestuur inzicht in alle lopende VV&A dossiers,  waaronder de midkoers, kostentransparantie, marktmonitor en de WwftFrank ’t Hart van Hart advocaten en Reinier Pollmann van de AFM zetten de schijnwerpers op Nudging, als onderdeel van de zorgplicht en het klantbelang, schetsen de visie van de AFM op nudging en geven praktijkvoorbeelden en toepassingen bij digitalisering van de dienstverlening.
Tenslotte zal Joris Juttmann van KPMG inzicht geven in Robotics en vermogensbeheer. 

Lees verder

Aanmelden ledenbijeenkomst 26 juni

De aanmelding voor onze volgende ledenbijeenkomst op 26 juni is gestart, u kunt zich hier aanmelden!

Deze middag kunt u natuurlijk weer rekenen op nieuws over alle lopende dossiers, waaronder de midkoers, kostentransparantie, marktmonitor en de Wwft. We zetten de schijnwerpers ook op de technologie, die het steeds eenvoudiger maakt om klanten te (ver)leiden naar een besluit. Hoe kijkt de AFM aan tegen “Nudging”? En wat mag binnen het juridisch kader? Wanneer wordt leiden misleiden? Kortom, u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in zorgplicht in de digitale dienstverlening.

Meer details over het programma volgen, maar meldt u zich nu aan en
zet 26 juni vast in uw agenda!

De bijeenkomst vindt (bij uitzondering) dit keer plaats in:
Hotel De Witte Bergen in Eemnes

Lees verder

Wwft uitvraag: Hoe om te gaan met het beantwoorden van vraag 33?

Het bestuur van de VV&A is benaderd door beleggingsondernemingen met betrekking tot de beantwoording van vraag 33 van de Wwft uitvraag, te weten:

Wwft uitvraag 33: Geef van uw (qua beheerd vermogen) de volgende informatie:
Naam van de klant
Soort klant (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
Totaal beheerd vermogen
Aantal jaren klant bij uw onderneming
Woonland dan wel land van vestiging

De vraag die de VV&A aan de AFM voorgelegd heeft is:

‘Op basis van welke grondslag en doelstelling is er een noodzaak aanwezig in de zin van de Wbp/AVG om de persoonsnamen van klanten te vermelden in antwoord op vraag 33’?

Het bestuur heeft hierop contact gehad met de projectleider van de Wwft uitvraag bij de AFM. Zij bevestigt het volgende: De AFM heeft geen handhavingsmogelijkheid indien de namen niet worden genoemd. Het staat een ieder vrij een keuze te maken al dan niet 10 namen of initialen te vermelden of helemaal geen informatie te verstrekken dan alleen de bedragen te noemen.
Het bestuur van de VV&A wenst te benadrukken dat het een ieders eigen verantwoordelijkheid is hierop te acteren.

Lees verder

MiFID II – 10% verlieswaarschuwing

MIFID II legt aan beleggingsondernemingen een waarschuwingsplicht op indien sprake is van een beleggingsverlies van 10% (of een veelvoud van 10%), gemeten vanaf het begin van elke rapportageperiode. Lees hier verder.

Lees verder