Disclaimer

Algemene Disclaimer

De website van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (VV&A) is uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de VV&A website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. De informatie op de VV&A website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd onafhankelijk juridisch of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de VV&A website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op de VV&A website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de VV&A van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de VV&A website, kan de VV&A geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. De definitieve versie van een VV&A publicatie of wettekst is de origineel geprinte of gedrukte versie. De VV&A kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de VV&A website. Hoewel het streven van de VV&A er op is gericht dat de VV&A website continu toegankelijk is, kan de VV&A ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de VV&A website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De VV&A website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de VV&A website naar websites van andere organisaties gaat, wijst de VV&A u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan de VV&A, dat de VV&A niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat de VV&A geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

De VV&A heeft geen aansprakelijkheidsverzekering voor haar individuele leden. Daarnaast zal de VV&A nooit een aanbeveling doen voor een specifieke aansprakelijkheidsverzekering en/of organisatie.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de VV&A website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen