Voor wie

Leden van de VV&A zijn bedrijven die op professionele wijze betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen in de vermogensbeheer en advies branche. Zij hebben de behoefte aan actuele kennis en informatie over lopende en nieuwe wetgeving, willen leren over thema’s vanuit de toezichthouders en hebben de wens om zich door nieuwe ontwikkelingen in de branche te laten inspireren. Het onderling delen en hierdoor vergroten van kennis draagt in de optiek van de leden van de VV&A bij aan het sterker en professioneler worden van de branche.

Leden

Leden die toegelaten kunnen worden zijn beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en kredietinstellingen of iedere andere onderneming die door het bestuur goedgekeurd wordt.

Leden van de vereniging in formele zin kunnen zijn, zij die als entiteiten zijn ingeschreven in het register van de AFM op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 Wet Toezicht Effectenverkeer jo artikel 1 letter h lid 2 en lid 8a en lid 8b van de Nadere Regeling Gedragstoezicht Effectenverkeer 2002 (art. 1:1 jo. 2: 96 Wft).

Geassocieerde leden

Natuurlijke- of rechtspersonen die toeleverancier zijn of een professionele binding hebben met de vereniging en haar leden kunnen geassocieerd lid worden.
Dit gebeurt na goedkeuring door het bestuur en wel voor een minimale periode van drie jaar. Een geassocieerd lid heeft geen stemrecht.