Implementatie SFDR: hoe kunnen wij u helpen?

De datum van 10 maart nadert met rasse schreden. Op die dag worden, zoals u weet, de verplichtingen van de SFDR grotendeels van toepassing. De normen die dan geïmplementeerd moeten zijn, vloeien voort uit de Europese basis (Level 1) regelgeving. De rest van dit jaar zullen we ons verder moeten gaan voorbereiden op de implementatie van de meer in detail uitgewerkte Level 2 regelgeving die (vermoedelijk) op 1 januari 2022 van kracht zal zijn. Wij zijn voornemens dit jaar:

Lees verder

Stappenplan implementatie SFDR

Tijdens onze laatste online ledenbijeenkomst stond naast de update van alle dossiers ook nieuwe wetgeving inzake Duurzaamheid centraal.

Lees verder