Nieuwsbericht Kifid over mondeling uitspraak doen

Vanaf heden kan de Geschillencommissie besluiten om in eenvoudige zaken met een beperkt financieel belang, dat kleiner is dan 25.000 euro, aansluitend aan de hoorzitting direct mondeling uitspraak te doen. Dit gebeurt alleen wanneer de betrokken consument en financiële dienstverlener daarmee instemmen.

Lees verder

VV&A reactie op kamerbrief over aanpassing box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een kamerbrief een wijziging van de systematiek van box 3 aangekondigd. De VV&A heeft in een schriftelijke reactie aan Staatssecretaris Snel aandacht gevraagd voor de nadelige gevolgen van zijn voorstel inzake aanpassing box 3 voor de financiële zelfredzaamheid van veel Nederlanders. Het bezwaar van de VV&A tegen zijn voorstel is dat het de vermogensopbouw van veel Nederlanders in de weg staat.

Lees verder

VV&A organiseert Wwft seminar op 9 oktober

De VV&A ledenbijeenkomst staat op 9 oktober a.s. volledig in het teken van de Wwft. Een breed programmateam werkt op dit moment hard aan de exacte invulling van het programma. Er komen plenaire presentaties van Charco & Dique en de AFM, onder meer over Anti-Money-Laundring (AML). De depotbanken belichten in breakout sessies specifieke Wwft thema’s, zoals Fiscale integriteitsrisico’s, Transactie Monitoring, FIU meldingen en Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). In een afsluitende paneldiscussie worden Wwft casussen van alle kanten belicht. Het seminar vindt plaats in Hotel Breukelen. We beginnen om 08.45 uur (inloop 08.15 uur) en het programma eindigt na een broodjeslunch om 13.00 uur.

Meld u nu direct aan!

 

Lees verder