DNB maakt werk van proportioneel toezicht

De Nederlandsche Bank komt in actie nadat het adviezen heeft gekregen van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties, waaronder de VV&A. Belangrijk doel van de werkgroep was de hoogte van indirecte kosten van toezicht in kaart te brengen en waar mogelijk te verkleinen. Voorbeelden van indirecte toezichtskosten zijn de inhuur van externe medewerkers voor de verzameling van gegevens voor een DNB-onderzoek of kosten voor het aanpassen van systemen.

Lees verder

Bestuursleden Erik Bakker en Jolmer Gerritse herkozen

Op de agenda van deze Algemene Ledenvergadering stond vandaag de (her)benoeming/verkiezing van 2 bestuursleden. De zittingstermijn van de heren Erik Bakker en Jolmer Gerritse was verlopen. Zij stelden zich opnieuw verkiesbaar. De Ledenvergadering heeft de heren Bakker en Gerritse herkozen. Zij blijven voor een tweede zittingstermijn (juli 2018-juli 2021) onderdeel uit maken van het VV&A bestuur.

Lees verder

Programma ledenbijeenkomst 26 juni

Op dinsdagmiddag 26 juni geeft het bestuur inzicht in alle lopende VV&A dossiers,  waaronder de midkoers, kostentransparantie, marktmonitor en de WwftFrank ’t Hart van Hart advocaten en Reinier Pollmann van de AFM zetten de schijnwerpers op Nudging, als onderdeel van de zorgplicht en het klantbelang, schetsen de visie van de AFM op nudging en geven praktijkvoorbeelden en toepassingen bij digitalisering van de dienstverlening.
Tenslotte zal Joris Juttmann van KPMG inzicht geven in Robotics en vermogensbeheer. 

Lees verder