AFM vraagt VV&A om reactie op vragen in onderzoek naar beleggingsbeleid

Naast feitelijke vragen over het beleggingsbeleid vraagt de AFM ook naar de reactie over de behoefte aan sturing op de genoemde onderwerpen en naar ideeën ter verbetering van bestaande praktijken. De AFM heeft de vragen ook voorgelegd aan het bestuur van de VV&A evenals aan de andere organisaties die de Handreiking Beleggingsbeleid in 2015 ondertekend hebben.

Lees verder

Presentaties en opname online ledenbijeenkomst beschikbaar

Vandaag verzamelden zich weer ruim 90 VV&A leden in de online ledenbijeenkomst.

De Nederlandsche Bank verzorgde een presentatie over de gevolgen van de IFR/IFD wetgeving. Vervolgens vond het tweede webinar in het kader van het ESG programma plaats, dat exclusief voor leden van de VV&A verzorgd werd door Charco & Dique en Hart advocaten. Aansluitend vond de ALV plaats en de update vanuit het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers.

Lees verder