Ministerie van Financiën onderzoekt effecten van de Wwft

Met dit bericht wil het bestuur van de VV&A het onderzoek naar de effecten van de Wwft onder uw aandacht brengen. Het betreft een onafhankelijk onderzoek dat EY namens het Ministerie van Financiën uitvoert en zich richt op alle Wwft-plichtige instellingen.

Aan u het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek en de ingevulde vragenlijst uiterlijk 6 april in te dienen.

Doel van dit onderzoek
De doeltreffendheid en effecten in de praktijk van de Nederlandse anti-witwasregelgeving worden reeds gedeeltelijk onderzocht in het kader van de Financial Action Task Force (FATF) evaluatie en de evaluatie door de Europese Commissie. Daarbij wordt voornamelijk geput uit de ervaringen van toezichthouders en opsporingsinstanties. Het doel van dit huidige onderzoek is om algemeen inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op alle Wwft-plichtige instellingen.

Lees verder

Online ledenbijeenkomst 8 april in kader van implementatie SFDR

Deze middag bericht het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsrapportage, beleggingsbeleid, product governance en nieuwe IFD/IFR regelgeving.

Op 8 april a.s. start het programma rond ESG dat de VV&A, in samenwerking met Charco & Dique en Hart advocaten, in 2021 neerzet. Dit programma zal nader worden toegelicht tijdens deze VV&A ledenbijeenkomst. Tevens worden de schijnwerpers natuurlijk gezet op de verplichtingen die vanuit de SFDR sinds 10 maart jl. grotendeels van toepassing zijn.

Lees verder

Implementatie SFDR: hoe kunnen wij u helpen?

De datum van 10 maart nadert met rasse schreden. Op die dag worden, zoals u weet, de verplichtingen van de SFDR grotendeels van toepassing. De normen die dan geïmplementeerd moeten zijn, vloeien voort uit de Europese basis (Level 1) regelgeving. De rest van dit jaar zullen we ons verder moeten gaan voorbereiden op de implementatie van de meer in detail uitgewerkte Level 2 regelgeving die (vermoedelijk) op 1 januari 2022 van kracht zal zijn. Wij zijn voornemens dit jaar:

Lees verder

Stappenplan implementatie SFDR

Tijdens onze laatste online ledenbijeenkomst stond naast de update van alle dossiers ook nieuwe wetgeving inzake Duurzaamheid centraal.

Lees verder