Volgende VV&A ledenbijeenkomst 15 maart a.s. in Breukelen!

Zet u 15 maart a.s. vast in uw agenda? Dan vindt de volgende ledenbijeenkomst plaats.

Graag praten we u dan weer bij over de diverse VV&A dossiers en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor onze branche.

Wij zijn hard aan de slag met de voorbereidingen. Naast de dossier update staat een presentatie van Finnius Advocaten over de impact van de nieuwe wetgeving rondom het beloningsbeleid op het programma. Tevens komt een afvaardiging van De Nederlandsche Bank toelichting geven op lopende en nieuwe onderzoeken en uitvragen.

Lees verder

Tijdelijke regeling UBO-register is verlengd tot 1 januari 2023

Eerder dit jaar is een tijdelijke regeling ten aanzien van het UBO-register aangekondigd. Dit betreft de regeling tot 1 september 2022 omtrent hoe om te gaan met ontbrekende registraties in het UBO-register, gelet op de huidige piek in verwerkingstijden bij de KVK als gevolg van het grote aantal opgaven rond de deadline van 27 maart jl. (zie onderstaand de tekst van de regeling zoals gecommuniceerd in de kamerbrief over het UBO-register van 14 april jl.).

Lees verder

VV&A heet nieuw bestuurslid Marlize van Bodengraven welkom!

Vandaag hebben meer dan 80 VV&A leden tijdens de ALV vol overtuiging ingestemd met de voordracht van Marlize van Bodengraven tot nieuw bestuurslid van de VV&A.

Aansluitend aan de vergadering vond de ledenbijeenkomst plaats. De Nederlandsche Bank sprak over de veranderingen in het toezicht in het kader van ICLAAP/SREP. Hart advocaten zette de schijnwerpers op Ken-uw-cliënt en duurzaamheidsvoorkeuren en Charco & Dique nam de aanwezigen mee naar de wijzigingen door ESG wetgeving. De middag werd afgesloten met de VV&A dossier update waar de laatste stand van VV&A zaken “achter” en “voor” de schermen belicht werd.

Lees verder

VV&A draagt bij aan campagne ‘Investeren in de Toekomst’

Vandaag wordt de campagne ‘Investeren in de Toekomst’, online en als bijlage bij Elsevier Weekblad, gelanceerd. De VV&A heeft aan deze campagne haar inhoudelijke bijdrage geleverd.

Onze voorzitter Theo Andringa benadrukt het belang van het maken van een plan en het tijdig starten met het opbouwen van vermogen. Lees het hele artikel hier: Vermogen opbouwen duurt even “wees slim en begin op tijd”.

Lees verder