Details ledenbijeenkomst (9 februari 2022)

Vanmiddag vindt de VV&A online ledenbijeenkomst plaats. Het bestuur deelt met u de kennis over lopende en toekomstige VV&A dossiers, zoals aankomende nieuwe wet- en regelgeving, dialogen met de toezichthouders en nieuwe informatie verzoeken.

De Autoriteit Financiële Markten geeft u een korte update over het Wwft- en Sw-toezicht. Charco & Dique belicht SFDR – Hoe nu verder? En door Hart advocaten worden de schijnwerpers onder meer gezet op de Geschiktheidstoets.

Lees verder

Online VV&A ledenbijeenkomst woensdag 9 februari a.s.

We nodigen u van harte uit voor de eerste VV&A ledenbijeenkomst van 2022 die op woensdag 9 februari a.s. om 15.00 uur online plaats zal gaan vinden. Wij delen dan met u de kennis over alle lopende en komende VV&A dossiers en zetten de schijnwerpers specifiek op onder meer de uitkomsten onderzoek geschiktheidstoets en de nieuwe leidraad advies- en vermogensdienstverlening.

Lees verder

VV&A Jaardiner wordt uitgesteld

Het bestuur heeft vanzelfsprekend besloten om het traditionele VV&A Jaardiner uit te stellen. Als gevolg van de geldende coronamaatregelen is het organiseren van ons diner in de Koninklijke Industrieele Groote Club op 2 december a.s. niet mogelijk.

Lees verder

Link naar ledenbijeenkomst (14 oktober 2021)

Hedenmiddag vindt de VV&A ledenbijeenkomst plaats. We zien ernaar uit u dan online welkom te heten en u te informeren over een scala aan belangrijke onderwerpen.

Het programma start met een presentatie vanuit de Autoriteit Financiële Markten over het Ketenonderzoek Uitbestedingen. Vervolgens wordt de dossier update vanuit het VV&A bestuur gepresenteerd. Aansluitend vindt het derde webinar plaats dat, in het kader van het ESG programma, exclusief voor leden van de VV&A verzorgd wordt door Charco & Dique en Hart advocaten.

Lees verder