Presentaties en opname online ledenbijeenkomst beschikbaar

Vandaag verzamelden zich weer ruim 90 VV&A leden in de online ledenbijeenkomst.

De Nederlandsche Bank verzorgde een presentatie over de gevolgen van de IFR/IFD wetgeving. Vervolgens vond het tweede webinar in het kader van het ESG programma plaats, dat exclusief voor leden van de VV&A verzorgd werd door Charco & Dique en Hart advocaten. Aansluitend vond de ALV plaats en de update vanuit het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers.

Lees verder

Woensdag 30 juni: Online ledenbijeenkomst & ALV om 15.00 uur!

We nodigen u van harte uit voor de online VV&A ledenbijeenkomst op woensdag 30 juni a.s. om 15.00 uur.

De Nederlandsche Bank zal een presentatie verzorgen over de gevolgen van de IFR/IFD wetgeving. Vervolgens vindt het tweede webinar in het kader van het ESG programma plaats, dat exclusief voor leden van de VV&A verzorgd wordt door Charco & Dique en Hart advocaten. Aansluitend vindt de ALV plaats en de update vanuit het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers. 

Lees verder

AFM deelt uitkomsten van haar verkenning risico’s COVID-19

Lees verder

Presentaties online ledenbijeenkomst beschikbaar

Vandaag verzamelden zich weer ruim 100 VV&A leden in de online Ledenbijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers, zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsrapportage, incidenten melden, beleggingsbeleid en product governance.

Centraal stond deze middag ook de start van het VV&A-ESG programma dat de VV&A, in samenwerking met Charco & Dique en Hart advocaten, in 2021 inricht. De eerste van 4 webinars rondom de verplichtingen die vanuit de SFDR sinds 10 maart jl. grotendeels van toepassing zijn, werd deze middag gegeven. Het eerstvolgende ESG webinar wordt gegeven in de VV&A ledenbijeenkomst van 30 juni a.s.

Leden van de VV&A kunnen de slides van de presentaties online teruglezen.

Lees verder