Update dossiers

De Voorzitter van de VV&A heeft u vandaag middels een brief op de hoogte gebracht van het laatste nieuws rondom een aantal dossiers.

Lees verder

DNB maakt werk van proportioneel toezicht

De Nederlandsche Bank komt in actie nadat het adviezen heeft gekregen van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties, waaronder de VV&A. Belangrijk doel van de werkgroep was de hoogte van indirecte kosten van toezicht in kaart te brengen en waar mogelijk te verkleinen. Voorbeelden van indirecte toezichtskosten zijn de inhuur van externe medewerkers voor de verzameling van gegevens voor een DNB-onderzoek of kosten voor het aanpassen van systemen.

Lees verder