Presentaties online ALV en ledenbijeenkomst 30 juni 2020

Dinsdag 30 juni vond de eerste online ALV en ledenbijeenkomst plaats, daar als gevolg van de corona maatregelen deze niet in Breukelen plaats kon vinden. Bijna 80 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers. De presentatie die de voorzitter Theo Andringa heeft gehouden kunnen leden online teruglezen.

Lees verder

Dossier update van bestuur en Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Dossier update van het bestuur zullen dit jaar als gevolg van COVID-19 niet in Breukelen maar online plaatsvinden. Wij stuurden onze leden hierover diverse berichten. De ALV begint vandaag om 14.00 uur en aansluitend presenteert de voorzitter van de VV&A, Theo Andringa, de Dossier update. Centraal staan de vragen: wat kunt u de tweede helft van 2020 verwachten, welke uitvragen gaat de AFM doen en op welke nieuwe wetgeving dient u zich voor te bereiden. In dit bericht treft u de benodigde informatie om deze bijeenkomst dadelijk online bij te kunnen wonen.

Lees verder

Heeft u de handreiking kwaliteit van beleggingsbeleid geïmplementeerd?

De kwaliteit van beleggingsbeleid is een onderwerp dat hoog staat op de agenda van de VV&A. In 2015 is, mede door de VV&A, de handreiking beleggingsbeleid ontwikkeld. Ter vaststelling of en in welke mate de aanbevelingen uit de handreiking zijn geïmplementeerd binnen de beleggingsondernemingen, heeft Hart advocaten voor leden van de VV&A een matrix opgesteld. Deze matrix stelt u in staat om zelf op betrekkelijk eenvoudige wijze vast te stellen of aantoonbaar wordt voldaan aan de handreiking beleggingsbeleid. Met deze tool, beschikbaar achter de inlog in de VV&A kennisbibliotheek, meent het bestuur leden een zeer bruikbare tool te kunnen aanreiken.

Lees verder