ESMA publiceert rapport over kostentransparantie

Vandaag heeft ESMA het rapport met betrekking tot kostentransparantie gepubliceerd. In 2022 heeft de AFM deelgenomen aan de ESMA CSA (Common Supervisory Action) over kostentransparantie. Het onderzoek is eind 2022 afgerond.

Lees verder

Nieuwe bestuurlijke inrichting van de VV&A

De ALV heeft op 5 juli 2023 ingestemd met de voordracht van het bestuur om mevrouw Ilse Kester en de heer Rob Morrenhof toe te laten treden tot het bestuur van de VV&A. Deze middag heeft de heer Theo Andringa het voorzitterschap overgedragen aan de heer Erik Bakker. De heren Andringa, Gerritse en Sarpathie zijn afgetreden als bestuurslid en toegetreden tot de (nieuwe) Raad van Advies. De presentatie, waarin deze nieuwe bestuurlijke inrichting verwoord staat, treft u hier aan. Vandaag verschijnt in Investment Officer het interview met de nieuwe voorzitter van de VV&A Erik Bakker en oud voorzitter Theo Andringa.

Lees verder

Link naar ALV en Ledenbijeenkomst vanmiddag ONLINE in Teams!

Als gevolg van de weersomstandigheden en het feit dat een ieder verzocht wordt binnen te blijven, is besloten de ALV en de ledenbijeenkomst vanmiddag via Teams te organiseren.

Het behoeft geen enkele toelichting dat we het betreuren dat het weer ons noodzaakt deze keuze te maken. Maar veiligheid gaat vanzelfsprekend boven alles. We zijn tegelijkertijd blij dat de mogelijkheid van Teams er is!

Via deze link krijgt u vanaf 14.00 uur toegang tot de online bijeenkomst.

Lees verder

VV&A ledenbijeenkomst en ALV met voordracht nieuw bestuur op 5 juli aanvang 14.00 uur!

Volgende week woensdag 5 juli vindt niet alleen de ledenbijeenkomst plaats, maar ook een Algemene Ledenvergadering. We hopen dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn.

14.00 uur start ALV: Het bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden voor
Alle VV&A contractanten ontvangen, zoals te doen gebruikelijk, persoonlijk de agenda en de stukken voor een Algemene Ledenvergadering. De ALV stukken kunt u hier lezen.

Aansluitend start de ledenbijeenkomst met onderstaand programma.

Global Wealth Survey: De Nederlandse inzichten
EY heeft internationaal onderzoek gedaan naar -en deelt met u de inzichten en verwachtingen van- klanten over Nederlandse vermogensbeheerders.

DORA
De AFM komt een presentatie geven over de inwerkingtreding van DORA.

Lees verder