Wat doet de VV&A

De VV&A is dagelijks actief om in dialoog te gaan en haar standpunten uit te dragen op schrift en persoonlijk in de daarvoor bestemde gremia. De agenda op deze site toont ook wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.

Consultaties
De VV&A schrijft consultatie reacties en wordt regelmatig gevraagd om in persoonlijke gesprekken de inhoudelijke consultatie reactie te komen toelichten. De vereniging kent een kring van experts die op continue basis hun kennis en expertise op het gebied van onder meer Wet- en Regelgeving en Compliance in binnen- en buitenland met het bestuur en de leden deelt.

Ministerie van Financiën
De VV&A heeft zitting in de Commissie Meldplicht van het Ministerie van Financiën.
De VV&A voert pre consultatie overleggen.
De VV&A heeft zitting in periodieke en specifieke dossier overleggen met de verantwoordelijke personen bij het Ministerie.

De Nederlandsche Bank
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*.
De VV&A heeft zitting in specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van DNB.

Autoriteit Financiële Markten
De VV&A heeft zitting in het adviserend panel*.
De VV&A heeft zitting in het periodiek overleg.
De VV&A heeft zitting in specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van de AFM.

Stichting DSI
Als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van DSI.
De VV&A heeft zitting in de Stuurgroep en de Klankbordgroep DSI 2.0.

Het financiële klachteninstituut Kifid
De VV&A heeft zitting in de bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen en het Kifid.

Branche beraad
De VV&A neemt deel aan diverse stakeholder overleggen die speciaal worden belegd om branchekennis te delen inzake dossiers updates, nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld context duiding van onderzoeksresultaten. Deze overleggen worden gevoerd met Nederlandse zusterorganisaties zoals de NVB, DUFAS en Adfiz.

*Op basis van de Wft moeten de toezichthouders een adviserend panel instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het adviserend panel komt tweemaal per jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de toezichthouders.