Voorbereiding Online VV&A bijeenkomst

Eind oktober zal een Online VV&A bijeenkomst plaatsvinden. Het bestuur zal u gedurende een uur een update geven over een aantal lopende dossiers. Een tweetal onderwerpen staat zeker op het programma.

Lees verder

Aankondiging informatieverzoek uitbestedingsrapportage

Vandaag hebben 326 instellingen, te weten beheerders van icbe’s, beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, van de AFM de Aankondiging informatieverzoek uitbestedingsrapportage en de Handleiding uitbestedingsrapportage ontvangen.

Lees verder

Kifid uitspraken in de categorie beleggen

Traditiegetrouw heeft Hart advocaten een overzicht gemaakt van alle Kifid-uitspraken. Deze editie ziet op de eerste helft van 2020. Dit overzicht heeft betrekking op uitspraken in de categorie beleggen. In deze categorie noemen we graag één belangrijke uitspraak.

Lees verder

Onderzoek inzet mediation bij Kifid

Zoals wellicht bij u bekend kunnen partijen bij Kifid voor de oplossing van de klacht ook gebruik maken van
mediation. Kifid heeft vastgesteld dat hier tot op heden nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Drie
secretarissen van Kifid hebben aangeboden te gaan onderzoeken hoe mediation beter kan worden ingebed
binnen de klachtprocedure bij Kifid. Voornoemde secretarissen zijn benieuwd naar de huidige visie binnen de branche op mediation als alternatieve geschillenbeslechting. Zij zullen in september een aantal van onze leden uitnodigen om met hen daarover het gesprek aan te gaan.

Lees verder