Presentaties online ALV en ledenbijeenkomst 30 juni 2020

Dinsdag 30 juni vond de eerste online ALV en ledenbijeenkomst plaats, daar als gevolg van de corona maatregelen deze niet in Breukelen plaats kon vinden. Bijna 80 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers. De presentatie die de voorzitter Theo Andringa heeft gehouden kunnen leden online teruglezen.

Lees verder

Dossier update van bestuur en Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Dossier update van het bestuur zullen dit jaar als gevolg van COVID-19 niet in Breukelen maar online plaatsvinden. Wij stuurden onze leden hierover diverse berichten. De ALV begint vandaag om 14.00 uur en aansluitend presenteert de voorzitter van de VV&A, Theo Andringa, de Dossier update. Centraal staan de vragen: wat kunt u de tweede helft van 2020 verwachten, welke uitvragen gaat de AFM doen en op welke nieuwe wetgeving dient u zich voor te bereiden. In dit bericht treft u de benodigde informatie om deze bijeenkomst dadelijk online bij te kunnen wonen.

Lees verder