Aanmelden ledenbijeenkomst 26 juni

De aanmelding voor onze volgende ledenbijeenkomst op 26 juni is gestart, u kunt zich hier aanmelden!

Deze middag kunt u natuurlijk weer rekenen op nieuws over alle lopende dossiers, waaronder de midkoers, kostentransparantie, marktmonitor en de Wwft. We zetten de schijnwerpers ook op de technologie, die het steeds eenvoudiger maakt om klanten te (ver)leiden naar een besluit. Hoe kijkt de AFM aan tegen “Nudging”? En wat mag binnen het juridisch kader? Wanneer wordt leiden misleiden? Kortom, u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in zorgplicht in de digitale dienstverlening.

Meer details over het programma volgen, maar meldt u zich nu aan en
zet 26 juni vast in uw agenda!

De bijeenkomst vindt (bij uitzondering) dit keer plaats in:
Hotel De Witte Bergen in Eemnes

Lees verder

Wwft uitvraag: Hoe om te gaan met het beantwoorden van vraag 33?

Het bestuur van de VV&A is benaderd door beleggingsondernemingen met betrekking tot de beantwoording van vraag 33 van de Wwft uitvraag, te weten:

Wwft uitvraag 33: Geef van uw (qua beheerd vermogen) de volgende informatie:
Naam van de klant
Soort klant (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
Totaal beheerd vermogen
Aantal jaren klant bij uw onderneming
Woonland dan wel land van vestiging

De vraag die de VV&A aan de AFM voorgelegd heeft is:

‘Op basis van welke grondslag en doelstelling is er een noodzaak aanwezig in de zin van de Wbp/AVG om de persoonsnamen van klanten te vermelden in antwoord op vraag 33’?

Het bestuur heeft hierop contact gehad met de projectleider van de Wwft uitvraag bij de AFM. Zij bevestigt het volgende: De AFM heeft geen handhavingsmogelijkheid indien de namen niet worden genoemd. Het staat een ieder vrij een keuze te maken al dan niet 10 namen of initialen te vermelden of helemaal geen informatie te verstrekken dan alleen de bedragen te noemen.
Het bestuur van de VV&A wenst te benadrukken dat het een ieders eigen verantwoordelijkheid is hierop te acteren.

Lees verder

MiFID II – 10% verlieswaarschuwing

MIFID II legt aan beleggingsondernemingen een waarschuwingsplicht op indien sprake is van een beleggingsverlies van 10% (of een veelvoud van 10%), gemeten vanaf het begin van elke rapportageperiode. Lees hier verder.

Lees verder

Bestuur geeft dossier update tijdens ledenbijeenkomst

Het bestuur heeft tijdens de ledenbijeenkomst op 5 april de update gegeven over alle lopende dossiers. Zaken zoals de prioriteiten van toezicht van de AFM inzake MiFID II, nieuw onderzoek kostentransparantie Ex ante en de planning van de uitvraag inzake de kwaliteit van beleggingsbeleid kwamen aan de orde. De volledige presentatie kunt u hier lezen.

Lees verder