VV&A lidmaatschap vermelden op uw eigen site

Het is zover! U kunt nu uw VV&A lidmaatschap gemakkelijk tonen op uw eigen site. Het bestuur heeft hiertoe een speciale online badge ontwikkeld. Lees verder hoe u gemakkelijk deze link op uw site kunt plaatsen.

Lees verder

Uitvraag actualisatie gegevens bij Kifid

Het Kifid bericht dat u deze week per mail of per gewone post het jaarlijkse verzoek zult ontvangen, om de gegevens in haar administratie te actualiseren. Dit is nodig in verband met de berekening van de jaarbijdrage. De facturatie van de jaarbijdrage zal plaatsvinden in januari 2019.

 

Lees verder

Kifid presenteert online loket fd.kifid.nl voor financiële dienstverleners

Consumenten en kleinzakelijke ondernemers maken voor het indienen van hun klacht en voor het volgen van de procedure al lange tijd gebruik van het consumentenportaal MijnKifid. In navolging van de consumenten en ondernemers komt fd.kifid.nl dit najaar beschikbaar voor alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid. Banken, verzekeraars, financiële adviseurs en beleggingsinstellingen die dat wensen, krijgen toegang tot het online loket. Zij kunnen de klachtafhandeling bij Kifid dan helemaal digitaal doen.

Lees verder