Dossier updates, Privacybescherming en Robo-advies op programma ledenbijeenkomst

Het bestuur geeft deze ledenbijeenkomst natuurlijk een uitgebreide update van alle lopende dossiers. Zo is gereageerd op consultaties, nam zij deel aan expertsessies, participeerde in klankbordgroep- en paneldiscussies van het Ministerie van Financiën, DNB, AFM en Kifid. Alle kennis en informatie wordt deze middag met u gedeeld.

Het bestuur agendeert ook twee uiterst belangrijkste thema’s, namelijk Robo-advies en de nieuwe privacy wetgeving.  Zij heeft twee experts gevraagd om de ontwikkelingen, die specifiek voor onze vermogensbeheer branche van belang zijn, toe te komen lichten.

Lees verder

Ledenbijeenkomst 8 november: Wat wilt u agenderen?

Het bestuur is volop aan het werk om het programma van onze komende ledenbijeenkomst in te richten. Twee actuele onderwerpen zijn al geagendeerd en het bestuur heeft experts bereid gevonden om een branche specifieke presentatie te komen geven. De onderwerpen zijn:

  1. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
    Waaraan moet uw organisatie voldoen op 25 mei 2018?
  2. Robo Advies (semi geautomatiseerd vermogensbeheer):
    Wat zijn de kansen en bedreigingen?

Maar, het bestuur hoort ook graag uw wensen voor het programma van de ledenbijeenkomst op 8 november a.s.

Welke onderwerpen wilt u behandeld zien? Welke vragen behoeven een antwoord? Welke thema’s moeten worden bediscussieerd?
Het bestuur verneemt het graag van u!

Lees verder

Aanvragen LEI codes

Het aanvragen van een LEI kan eenvoudig via de Kamer van Koophandel. Het eenmalig registratietarief van een LEI bedraagt Euro 65,00 exclusief BTW. Alle informatie met betrekking tot het aanvragen van een LEI (inclusief het LEI-aanvraagformulier) kunt u hier lezen.

Lees verder

DNB consulteert concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017

In de concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (Rbb 2017) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van artikel 1:117 lid 4 Wft nadere regels gesteld op het gebied van beloningsbeleid. Deze regeling beoogt de nu geldende Rbb uit 2014 te vervangen en is – in tegenstelling tot de Rbb 2014 – sectoraal ingesteld. De VV&A bereidt haar reactie voor op de consultatieversie (Rbb 2017) en zal deze voor de deadline van 13 oktober indienen.

Lees verder