Presentaties online ledenbijeenkomst beschikbaar

Deze middag vond de laatste (online) ledenbijeenkomst van 2020 plaats. Ruim 125 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers en alle onderzoeken en uitvragen die voor 2021 op de agenda staan van de AFM.

Centraal stond de level 1 tekst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), welke grotendeels van toepassing wordt op 10 maart 2021. Charco & Dique heeft de verschillende verplichtingen uit de SFDR toegelicht en besproken wat deze nieuwe regels voor uw onderneming (kunnen) betekenen.

Leden van de VV&A kunnen de slides van de presentatie online teruglezen.

Lees verder

Dinsdag 8 december: Online ledenbijeenkomst om 15.00 uur!

We nodigen u van harte uit voor de Online VV&A ledenbijeenkomst op dinsdag 8 december a.s. Het bestuur geeft u een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers. Centraal staat de level 1 tekst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), welke grotendeels van toepassing wordt op 10 maart 2021. Charco & Dique zal de verschillende verplichtingen uit de SFDR nader toelichten en bespreken wat deze nieuwe regels voor uw onderneming (kunnen) betekenen.

  • Wat is de SFDR precies en op wie is de SFDR van toepassing?
  • Hoe zit het met de verplichtingen uit level 2?
  • En wat is de link met andere wetten en regels op het gebied van duurzaamheid, zoals de Taxonomieverordening?
Lees verder

Presentatie online ledenbijeenkomst 30 oktober 2020

Deze middag vond de tweede online ledenbijeenkomst plaats. Bijna 100 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers, waaronder de status van de wetgeving in het kader van duurzaamheid.

Speciale aandacht was er voor de Uitbestedingsrapportage die vorige week is gestart. In onze online bijeenkomst werd deze rapportage extra toegelicht én werden de door leden ingediende vragen beantwoord door de verantwoordelijke personen van de AFM.

Leden van de VV&A kunnen de slides van de presentatie online teruglezen.

Lees verder

Vrijdag 30 oktober: Online ledenbijeenkomst om 12.30 uur

Op vrijdag 30 oktober a.s. bent u welkom van 12.30 uur tot 13.30 uur om onze ledenbijeenkomst online bij te wonen. Zoals gebruikelijk wordt u door de voorzitter Theo Andringa bijgepraat over de voortgang van de diverse dossiers.

Speciale aandacht zal er zijn voor het informatieverzoek van de AFM inzake de net geopende Uitbestedingsrapportage. In onze online bijeenkomst zal dit verzoek door verantwoordelijke personen van de AFM worden toegelicht.

Lees verder