AFM roept financiële sector op om incidenten te melden

De AFM roep de financiële sector op om incidenten direct te melden. De AFM gaat hier de komende tijd extra aandacht aan besteden in haar toezicht en in de toekomst kan de AFM onderzoek doen naar de naleving van de incidentmeldingsplicht. Vandaag stuurde de AFM hierover een brief die u hier kunt lezen.

Lees verder

Position paper van AFM en AMF: Reguleer aanbieders van duurzaamheidsdata

Aanbieders van duurzaamheidsdata en aanverwante diensten moeten worden gereguleerd. Dit verkleint het risico op verkeerde investeringen en greenwashing, en het helpt beleggers om duurzame investeringsbeslissingen te nemen. Dat bepleiten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en haar Franse evenknie (AMF) in een gezamenlijk position paper dat zij vandaag publiceren.

Lees verder

Uitkomsten AFM onderzoek naar inrichting en impact compliancefunctie

Vandaag publiceert de AFM de uitkomsten van het onderzoek naar de inrichting en impact van de compliancefunctie, dat is uitgevoerd in 2019 en 2020 bij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. De AFM constateert dat beleggingsondernemingen hun compliancefunctie kunnen verbeteren en verder professionaliseren. Zij roept beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen op om te onderzoeken hoe volwassen de eigen organisatie is en op welke vlakken zij kunnen verbeteren.

Lees verder

Presentaties online ledenbijeenkomst beschikbaar

Deze middag vond de laatste (online) ledenbijeenkomst van 2020 plaats. Ruim 125 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers en alle onderzoeken en uitvragen die voor 2021 op de agenda staan van de AFM.

Centraal stond de level 1 tekst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), welke grotendeels van toepassing wordt op 10 maart 2021. Charco & Dique heeft de verschillende verplichtingen uit de SFDR toegelicht en besproken wat deze nieuwe regels voor uw onderneming (kunnen) betekenen.

Leden van de VV&A kunnen de slides van de presentatie online teruglezen.

Lees verder

Dinsdag 8 december: Online ledenbijeenkomst om 15.00 uur!

We nodigen u van harte uit voor de Online VV&A ledenbijeenkomst op dinsdag 8 december a.s. Het bestuur geeft u een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers. Centraal staat de level 1 tekst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), welke grotendeels van toepassing wordt op 10 maart 2021. Charco & Dique zal de verschillende verplichtingen uit de SFDR nader toelichten en bespreken wat deze nieuwe regels voor uw onderneming (kunnen) betekenen.

  • Wat is de SFDR precies en op wie is de SFDR van toepassing?
  • Hoe zit het met de verplichtingen uit level 2?
  • En wat is de link met andere wetten en regels op het gebied van duurzaamheid, zoals de Taxonomieverordening?
Lees verder