Wat is de VV&A

De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden, te weten beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie van Financiën, AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de effectenbranche.

Het bestuur van de VV&A waakt over de standpunten die de kwaliteit van de branche ten goede komen. Zij agendeert altijd aandacht voor het level playing field in de markt en zorgt voor de vertaalslag van Wet- en Regelgeving naar praktische invulling bij haar leden.

De VV&A stelt actieve kennis uitwisseling met haar leden centraal. Informatie over lopende en nieuwe wetgeving, thema’s vanuit de toezichthouders en de nieuwste ontwikkelingen in de branche worden zo snel mogelijk met leden gedeeld.
Het vergroten van onderlinge kennis draagt bij aan het sterker en professioneler worden van de branche. De VV&A organiseert ledenbijeenkomsten en workshops, verstuurt nieuwsbrieven en alerts en VV&A leden hebben toegang tot de besloten online bibliotheek.

De VV&A is voortgekomen uit het samengaan van de Vereniging van Vermogensbeheerders en de Vereniging van Commissionairs in 2006. In 2012 is de naam gewijzigd in Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs, afgekort VV&A.