Lidmaatschap

Leden

Leden van de VV&A zijn bedrijven die op professionele wijze betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen in de vermogensbeheer en advies branche. Zij hebben de behoefte aan tijdige kennis en informatie over lopende en nieuwe wetgeving, willen leren over thema’s vanuit de toezichthouders en hebben de wens om zich door nieuwe ontwikkelingen in de branche te laten inspireren. Het onderling delen en hierdoor vergroten van kennis draagt in de optiek van de leden van de VV&A bij aan het sterker en professioneler worden van de branche.

Ledenbijeenkomsten

De VV&A organiseert regelmatig ledenbijeenkomsten. De leden worden gedurende deze bijeenkomsten geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de branche. Daarnaast worden experts, vertegenwoordigers van stakeholders en collega’s uit de branche door de vereniging uitgenodigd om op een ledenbijeenkomst kennis en expertise over een specifiek thema uit te diepen. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden onderling wordt bij de bijeenkomsten geborgd. De agenda op deze site laat de data van de komende bijeenkomsten zien.

Branche kennis

Stakeholders vragen op regelmatige basis specifiek naar observaties en ervaringen van de VV&A leden. Deze informatie wordt actief bij de VV&A leden opgehaald en al dan niet geanonimiseerd teruggekoppeld.

Nieuwsbrieven en alerts

Nieuwsbrieven, updates en alerts op het gebied van wetgeving, nieuwe leidraden, consultaties, onderzoeksresultaten en andere relevante branche ontwikkelingen worden met de leden gedeeld. Ook wordt dit kanaal ingezet ter consultatie van de leden, om opinies over bepaalde onderwerpen te verkrijgen en deze in te brengen in gesprekken met de stakeholders. Bent u lid en wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een email naar secretariaat@vvena.nl.

Online bibliotheek

Deze website kent een besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor de leden van de vereniging. Hier worden de meest recente ontwikkelingen in de branche gedeeld, zoals aankondigingen van nieuwe Wet- en Regelgeving, leidraden van de AFM, uitspraken van het Kifid, toelichtingen van DSI, reacties op consultaties en uitkomsten van diverse onderzoeken.

Workshops

Wanneer een onderwerp hierom vraagt organiseert de VV&A branche breed ook thema gerelateerde workshops. Deze workshops zijn inbegrepen in het lidmaatschap van de vereniging en tegen betaling ook toegankelijk voor beleggingsondernemingen die niet lid zijn.