De markmonitor (bank)beleggingsondernemingen gaat niet door in huidige vorm

Vandaag bericht de AFM per email het volgende besluit inzake de marktmonitor (bank)beleggingsondernemingen (‘de MMBABO’). De email zal verzonden worden naar de desbetreffende populatie en meer specifiek naar de laatst ingevulde emailadressen van de bij de AFM bekende contactpersonen.

“De MMBABO is de jaarlijkse uitvraag die u normaal gesproken in juni ontvangt met vragen over uw beleggingsdienstverlening. Vanwege de situatie rond het coronavirus is een aantal grote uitvragen, waaronder de MMBABO, opgeschort tot de tweede helft van dit jaar. Een groot deel van de opgeschorte uitvragen start weer op. Na een interne evaluatie heeft de AFM echter besloten om de MMBABO niet in de huidige vorm te continueren.

Dit betekent niet dat u geen vragen meer krijgt over uw beleggingsdienstverlening. Zo is er bijvoorbeeld de vragenlijst inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Daarnaast is de AFM momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuwe marktbrede uitvraag die specifiek ziet op de dienstverlening aan retailbeleggers door banken en beleggingsondernemingen, waarover u op een later moment meer informatie ontvangt.

Tot slot moeten beleggingsondernemingen informatie aan de AFM verstrekken over klachten en klachtenbehandeling. Dit volgt uit artikel 26 lid 6 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565. Wij zullen u tijdig informeren wanneer en op welke wijze u deze informatie kunt aanleveren.”

 

 

Lees verder

AFM sectorbrief over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid wordt veel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd. De Autoriteit Financiële Markten verwacht dat de wijzigingen een aanzienlijke impact zullen hebben op de Nederlandse financiële sector in zijn geheel en op uw onderneming specifiek. De AFM heeft vandaag de sector brief duurzaamheid verzonden.

Het doel van deze brief is tweeledig. Allereerst gebruikt de AFM deze brief als een algemene terugkoppeling op de gesprekken en biedt zij een overzicht van opvallende Inzichten. Ten tweede reikt de AFM uw onderneming handvatten die mogelijk kunnen helpen bij de implementatie van de Wijzigingen. Het Bestuur benadrukt het belang  van de inhoud van deze brief.

 

Lees verder

Presentaties online ALV en ledenbijeenkomst 30 juni 2020

Dinsdag 30 juni vond de eerste online ALV en ledenbijeenkomst plaats, daar als gevolg van de corona maatregelen deze niet in Breukelen plaats kon vinden. Bijna 80 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers. De presentatie die de voorzitter Theo Andringa heeft gehouden kunnen leden online teruglezen.

Lees verder

Dossier update van bestuur en Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Dossier update van het bestuur zullen dit jaar als gevolg van COVID-19 niet in Breukelen maar online plaatsvinden. Wij stuurden onze leden hierover diverse berichten. De ALV begint vandaag om 14.00 uur en aansluitend presenteert de voorzitter van de VV&A, Theo Andringa, de Dossier update. Centraal staan de vragen: wat kunt u de tweede helft van 2020 verwachten, welke uitvragen gaat de AFM doen en op welke nieuwe wetgeving dient u zich voor te bereiden. In dit bericht treft u de benodigde informatie om deze bijeenkomst dadelijk online bij te kunnen wonen.

Lees verder