Vermogensbeheer

De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden, te weten beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. Graag lichten we toe wat de toegevoegde waarde van een vermogensbeheerder is.

Het opbouwen van vermogen kost veel energie en tijd. Het is zeer belangrijk dat het renderen van dat vermogen met de grootst mogelijke zorg gepaard gaat. En daarom is een expert op dat gebied noodzakelijk: de vermogensbeheerder.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bank doet een vermogensbeheerder maar 1 ding. Het beheren van vermogen op basis van de wensen en eisen van de cliënt. Omdat een vermogensbeheerder maar 1 taak heeft is er ook volledige focus en die zorgt voor een unieke expertise die nodig is om deze taak goed uit te voeren.

Vermogensbeheer is in principe voor iedereen beschikbaar. Sommige vermogensbeheerders hanteren wel een ondergrens die vaak rond € 100.000,- ligt.

Net zo veilig als bij de bank.
De vermogensbeheer rekening loopt altijd bij een bank. Er is dus altijd de zekerheid van de bank met betrekking tot uw financiële instrumenten en liquide middelen.