MiFID II raakt hele branche

Op 7 juli jl. vond bij de AFM een bijeenkomst plaats in het kader van MiFID II. Vanzelfsprekend was de VV&A vertegenwoordigd.

Lees verder

Big Data

De bijeenkomst van 6 juli 2016 stond in het teken van de Big Data inspiratie, welke werd aangereikt door Sander Klous.

zomerevent

Lees verder

VV&A geeft Minister Dijsselbloem feedback op Wbfo

Begin juni vroegen we alle leden naar de ervaringen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De wet, ook wel bekend als de Wet beloningsbeleid, heeft als doel om exorbitante financiële beloningen in de sector aan banden te leggen.
De vraag die nu gesteld wordt is: “Wat zijn de effecten van deze wet?”.

Lees verder