Achtergrond ICAAP: Vaststellen kapitaaleis

Het vaststellen van de kapitaaleis dient een onderneming zelf te doen. Dit wordt ook wel het ICAAP-kapitaal of de Kapitaaleis Pillar 2 genoemd. Zoals vastgesteld in de Beleidsregel ICAAP wordt dit gedaan op basis van cijfers van het vierde kwartaal van 2015. DNB verwacht van iedere onderneming die een ICAAP moet opstellen, dat deze bij DNB wordt ingediend vanaf de rapportage in het tweede kwartaal van 2016.

U kunt dit via e-Line rapporteren en via het invulveld Kapitaaleis Pillar 2 op het formulier VERKLARING in de FINREP-rapportage. Bij ‘Saldo kapitaalbeslag’ kunt u het toetsingsvermogen afzetten tegen het ICAAP-kapitaal.

DNB verwacht dat het gerapporteerde ICAAP-kapitaal nooit lager zal zijn dan de kapitaaleis op basis van de vaste kosten eis.

Lees verder

Cybercrime en cybersecurity

Tijdens de zeer druk bezochte ledenbijeenkomst van 16 februari jl. heeft het bestuur een toelichting gegeven op het inhoudelijke proces (en het resultaat) dat met de AFM plaatsvond inzake gebruik servicemodel 4. Tevens heeft het bestuur de aanwezige leden een update gegeven van alle actuele stakeholder dossiers. Alle presentaties staan op het besloten gedeelte van deze site.

Lees verder

VV&A gaat met spoed in gesprek met AFM over brief servicemodel 4

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het Bestuur heeft er bij de AFM op aangedrongen dat er inzake het gebruik van servicemodel 4 zo snel mogelijk een overleg zal plaatsvinden, waarbij naast de AFM en de VV&A ook de depotbanken vertegenwoordigd zullen zijn. Dit overleg vindt plaats op dinsdag 12 januari aanstaande.

Lees verder