Overleg met Ministerie van Financien

Het Bestuur van de VV&A heeft een overleg gehad met het Ministerie van FinanciĆ«n. In dit overleg vond een hernieuwde kennismaking plaats en is van gedachten gewisseld over verschillende Wet-en Regelgeving thema’s. In de presentatie die het Bestuur op 25 november voorafgaand aan het Jaardiner houdt, zal een update gegeven worden van de uitkomst van dit overleg.

Lees verder

Presentatie bij SNS Securities

De voorzitter van de VV&A, Theo Andringa, heeft deze dag een presentatie gehouden. De enige plenaire sessie werd ingevuld door de VV&A en de AFM.

Lees verder

Periodiek overleg AFM

Het Bestuur van de VV&A en de AFM hebben het periodiek overleg weer (nieuw) leven ingeblazen. In dit overleg komen alle lopende dossiers ter sprake. In de presentatie die het Bestuur op 25 november voorafgaand aan het Jaardiner houdt, zal een update gegeven worden van de uitkomst van dit overleg.

Lees verder

CRD IV Kapitaal Vereisten

De VV&A heeft in een brief aan DNB stelling genomen inzake dit onderwerp. De brief is opgesteld nadat dit onderwerp in een panelbijeenkomst van DNB ter sprake kwam.

Lees verder