Presentaties zijn nu beschikbaar

We kijken terug op een zeer druk bezochte Ledenbijeenkomst van 22 september. Het Bestuur presenteerde de voortgang van diverse dossiers waaronder Wwft, VKM/TCO, Risico Kosten Rendement en de nieuwe steekproef  van de AFM inzake de Kwaliteit van de dienstverlening.

Lees verder

Uitspraken Kifid op gebied van beleggen

Hart advocaten heeft voor “clients and friends” een overzicht gemaakt van alle uitspraken in het eerste halfjaar van 2015 van de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van het Kifid op het gebied van “beleggen”. Dit overzicht stelt zij hier ook ter beschikking aan de leden  via dit besloten gedeelte van onze website.

Lees verder

Uitkomst Wwft gesprek

Het gesprek tussen het bestuur van de VV&A en de AFM heeft geleid tot een paar concrete afspraken ten aanzien van het Wwft self assessment en de daaruit voortvloeiende normoverdragende brieven. Hierna leest u welke afspraken zijn gemaakt en wat dit voor u betekent.

Lees verder

Vraag uw score op bij de AFM

Op de ledenbijeenkomst van 28 mei 2015 was een van onze gastsprekers dhr. Rudy van Leeuwen van de AFM. Hij heeft toegelicht dat de AFM intern alle 119 ZBO’s heeft ingedeeld naar kwaliteitsniveau, zoals de AFM heeft geconstateerd na het onderzoek naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening.

Lees verder

Reactie VV&A normoverdragende brief AFM

Beste leden en geassocieerde leden van de VV&A,

Graag brengen wij u op de hoogte van de reactie van de VV&A, naar aanleiding van de normoverdragende brief die diverse leden van de VV&A op 7 april 2015 van de AFM hebben ontvangen.

Lees verder