Reactie VV&A normoverdragende brief AFM

Beste leden en geassocieerde leden van de VV&A,

Graag brengen wij u op de hoogte van de reactie van de VV&A, naar aanleiding van de normoverdragende brief die diverse leden van de VV&A op 7 april 2015 van de AFM hebben ontvangen.

Lees verder

AFM komt met herziene leidraad Wwft (BES) Sanctiewet

Onlangs publiceerde de AFM een herziene leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet. Dit document biedt een toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de santieweg 1977.

U kunt de leidraad terugvinden op de AFM Stakeholderspagina of het document hier downloaden.

Lees verder

Presentaties Workshop beschikbaar

De Workshop “Handreiking Kwaliteit van Beleggingsbeleid” heeft succesvol plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van beleggingsondernemingen woonden deze speciale Workshop op 26 maart 2015 bij.

Lees verder

Workshop “Kwaliteit van Beleggingsbeleid in de praktijk”

De VV&A organiseert voor het eerst in haar geschiedenis een speciale Workshop voor alle beleggingsondernemingen. Het Centrale thema is “De Handreiking Kwaliteit van Beleggingsbeleid in de praktijk”. Voor (geassocieerde) leden zit deze bijeenkomst in het lidmaatschap. Niet leden betalen voor deelname.

Lees verder