DNB Nieuws: Prudent dividend- en bezoldigingsbeleid

De DNB verwacht van beleggingsondernemingen dat zij in hun dividend- en bezoldigingsbeleid conservatieve en voorzichtige aannames vastleggen en toepassen. In haar nieuwsbrief schrijft zij het volgende;

Dividend euro 200

DNB ziet nauwlettend toe op het dividend- en bezoldigingsbeleid van de onder haar toezicht staande financiële instellingen. Daarbij let DNB scherp op de potentiële impact van het dividend- en bezoldigingsbeleid op de instandhouding van een solide kapitaalbasis.

Kapitaalbuffers

In 2016 heeft de DNB een onderzoek gedaan naar de winstgevendheid van het verdienmodel in relatie tot de kapitaalbuffers die beleggingsondernemingen aanhouden. Uit dit onderzoek blijkt dat winstgevende beleggingsondernemingen veelal dividend uitkeren aan hun aandeelhouders en/of variabele bezoldiging toekennen tot op de grens van de minimumkapitaaleis. Hierdoor ontstaat het risico dat niet kan worden voldaan aan de kapitaaleisen zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een negatief effect hebben op de kapitaalbuffers.

Voorzichtige aannames

Concreet verwacht DNB van de beleggingsondernemingen dat zij conservatieve en voorzichtige aannames hanteren in hun dividend- en bezoldigingsbeleid. Dit houdt in dat een onderneming na de uitkering duurzaam kan blijven voldoen aan de van toepassing zijnde kapitaaleisen. Ook wanneer de onderneming te maken krijgt met financiële tegenslagen en/of onverwachte ontwikkelingen met negatieve effecten op de kapitaalbuffers. Voorts doet DNB het verzoek om besluiten over variabele bezoldiging en/of dividenduitkeringen te melden alvorens ze uit te voeren, zeker indien deze besluiten een significante impact kunnen hebben op de kapitaalpositie van de onderneming. U kunt dit melden aan uw toezichthouder of per e-mail naar natin-bobi@dnb.nl.

Vragen

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw toezichthouder of stuur een e-mail naar natin-bobi@dnb.nl.