Big Data

De bijeenkomst van 6 juli 2016 stond in het teken van de Big Data inspiratie, welke werd aangereikt door Sander Klous.

zomerevent

Lees verder

VV&A geeft Minister Dijsselbloem feedback op Wbfo

Begin juni vroegen we alle leden naar de ervaringen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De wet, ook wel bekend als de Wet beloningsbeleid, heeft als doel om exorbitante financiële beloningen in de sector aan banden te leggen.
De vraag die nu gesteld wordt is: “Wat zijn de effecten van deze wet?”.

Lees verder

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 22 juni 2016

Graag nodigen wij u uit voor een Buitengewone Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 22 juni 2016 om 17.30 uur ten kantore van NNEK in Amsterdam. Deze BLV dient ter goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging, daar het quorum hiervoor ontbrak in de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl.

Lees verder