VV&A geeft Minister Dijsselbloem feedback op Wbfo

Begin juni vroegen we alle leden naar de ervaringen met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De wet, ook wel bekend als de Wet beloningsbeleid, heeft als doel om exorbitante financiële beloningen in de sector aan banden te leggen.
De vraag die nu gesteld wordt is: “Wat zijn de effecten van deze wet?”.

Lees verder

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 22 juni 2016

Graag nodigen wij u uit voor een Buitengewone Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 22 juni 2016 om 17.30 uur ten kantore van NNEK in Amsterdam. Deze BLV dient ter goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging, daar het quorum hiervoor ontbrak in de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl.

Lees verder

Minister Dijsselbloem vraagt uw feedback over Wbfo

Op 7 juni 2016 vindt het gesprek plaats tussen het Ministerie en de VV&A.
Aanleiding is de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) die in februari 2014 in werking is getreden. De wet, in de volksmond ook bekend als Wet beloningsbeleid, heeft als doel om exorbitante financiële beloningen in de sector aan banden te leggen. Maar: wat zijn nu eigenlijk de effecten van deze wet?

Lees verder