Herziening Wft

De VV&A heeft gereageerd op de consultatie die het ministerie van Financiën heeft uitgezet over de (mogelijke) herziening van de Wet op het financieel toezicht. Er zijn vijf opties gegeven in het consultatie document. De VV&A heeft haar standpunt bepaald en ingediend. De volgende opties zijn in het consultatiedocument gegeven:

Lees verder

Bezwaar tegen voorstel Wijzigingsbesluit financiële markten

Het voorstel Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 bevat een aanscherping van het provisieregime voor nationaal Mifid regimers door te bepalen dat vergoedingen ‘vanaf een beleggingsrekening’ niet meer zijn toegestaan. Een belangrijke drijfveer om bezwaar te maken tegen de voorgenomen wijziging is gelegen in de precedentenwerking.

Lees verder

VV&A reactie n.a.v. nieuws van NIBC Markets N.V.

Het bestuur van de VV&A heeft kennisgenomen van het bericht dat NIBC Markets N.V., onder voorbehoud van besluitvorming door relevante toezichthouders en stakeholders, het voornemen heeft om met ingang van 1 juni 2017 de dienstverlening als depotbank voor zelfstandig vermogensbeheerders niet meer aan te bieden. Het bestuur heeft van verschillende leden per mail en per telefoon vragen ontvangen.

Met dit bericht informeren wij u over de stappen die het bestuur heeft gezet.

Lees verder