DNB publiceert Feedbacktabel Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017

De standpunten die het bestuur van de VV&A in haar consultatie reactie heeft geuit, zijn door De Nederlandsche Bank verwerkt in het feedback document dat zij publiceert. De opmerkingen van de VV&A staan weergegeven onder de punten 6 en 7.  De volledige Feedbacktabel evenals de complete VV&A reactie kunt u hier lezen.

 

Lees verder

DNB consulteert concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017

In de concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (Rbb 2017) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van artikel 1:117 lid 4 Wft nadere regels gesteld op het gebied van beloningsbeleid. Deze regeling beoogt de nu geldende Rbb uit 2014 te vervangen en is – in tegenstelling tot de Rbb 2014 – sectoraal ingesteld. De VV&A bereidt haar reactie voor op de consultatieversie (Rbb 2017) en zal deze voor de deadline van 13 oktober indienen.

Lees verder

Definitieve rapport commissie Ottow

DNB en AFM hebben in de zomer van 2016 een externe evaluatiecommissie benoemd. Deze heeft het toetsingsproces van DNB en AFM onder de loep genomen. De evaluatiecommissie stond onder leiding van prof. dr. Annetje Ottow. Daarnaast hadden drs. Jan Hommen en prof. dr. Janka Stoker zitting in deze commissie. Het definitieve rapport door de commissie Ottow is op het besloten gedeelte te lezen.

Lees verder