Resultaten DNB Kapitaalonderzoek 2021

In navolging van het onderzoek naar de kwaliteit van het CET1-kapitaal in 2019 heeft DNB ook in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van kapitaal. De achtergrond van dit onderzoek is dat DNB met enige regelmaat vaststelt dat kapitaal (-instrumenten) van onder toezicht staande partijen niet aan wet- en regelgeving voldoen. Als kapitaalinstrumenten niet kwalificeren dan heeft een onder toezicht staande instelling wellicht te weinig eigen- en/of toetsingsvermogen om aan de kapitaalseisen te voldoen.

Lees verder

DNB maakt werk van proportioneel toezicht

De Nederlandsche Bank komt in actie nadat het adviezen heeft gekregen van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties, waaronder de VV&A. Belangrijk doel van de werkgroep was de hoogte van indirecte kosten van toezicht in kaart te brengen en waar mogelijk te verkleinen. Voorbeelden van indirecte toezichtskosten zijn de inhuur van externe medewerkers voor de verzameling van gegevens voor een DNB-onderzoek of kosten voor het aanpassen van systemen.

Lees verder