DNB maakt werk van proportioneel toezicht

De Nederlandsche Bank komt in actie nadat het adviezen heeft gekregen van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties, waaronder de VV&A. Belangrijk doel van de werkgroep was de hoogte van indirecte kosten van toezicht in kaart te brengen en waar mogelijk te verkleinen. Voorbeelden van indirecte toezichtskosten zijn de inhuur van externe medewerkers voor de verzameling van gegevens voor een DNB-onderzoek of kosten voor het aanpassen van systemen.

Lees verder

DNB publiceert Feedbacktabel Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017

De standpunten die het bestuur van de VV&A in haar consultatie reactie heeft geuit, zijn door De Nederlandsche Bank verwerkt in het feedback document dat zij publiceert. De opmerkingen van de VV&A staan weergegeven onder de punten 6 en 7.  De volledige Feedbacktabel evenals de complete VV&A reactie kunt u hier lezen.

 

Lees verder