VV&A adresseert proportionaliteit en level playing field

Tijdens de panelbijeenkomst van DNB die op 18 april 2016 plaatsvond heeft het Bestuur van de VV&A weer expliciete aandacht gevraagd voor de proportionaliteit. Zij heeft dit onderwerp geadresseerd in relatie tot de sanctiemaatregelen die DNB als handhavingsmaatregel heeft aangekondigd. Het is noodzakelijk dat de maatregelen in proportie staan ten opzichte van de bedrijfsvoering van de Beleggingsonderneming.

De VV&A maakt melding van de afwezigheid van die proportionaliteit en heeft tevens het level playing field in relatie tot (licht) regime op de agenda geplaatst. DNB heeft aangegeven hierover verder in gesprek te willen met de VV&A. Vanzelfsprekend houdt het Bestuur u op de hoogte.

Lees verder

Achtergrond ICAAP: Vaststellen kapitaaleis

Het vaststellen van de kapitaaleis dient een onderneming zelf te doen. Dit wordt ook wel het ICAAP-kapitaal of de Kapitaaleis Pillar 2 genoemd. Zoals vastgesteld in de Beleidsregel ICAAP wordt dit gedaan op basis van cijfers van het vierde kwartaal van 2015. DNB verwacht van iedere onderneming die een ICAAP moet opstellen, dat deze bij DNB wordt ingediend vanaf de rapportage in het tweede kwartaal van 2016.

U kunt dit via e-Line rapporteren en via het invulveld Kapitaaleis Pillar 2 op het formulier VERKLARING in de FINREP-rapportage. Bij ‘Saldo kapitaalbeslag’ kunt u het toetsingsvermogen afzetten tegen het ICAAP-kapitaal.

DNB verwacht dat het gerapporteerde ICAAP-kapitaal nooit lager zal zijn dan de kapitaaleis op basis van de vaste kosten eis.

Lees verder

Presentaties Workshop beschikbaar

De Workshop “Handreiking Kwaliteit van Beleggingsbeleid” heeft succesvol plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van beleggingsondernemingen woonden deze speciale Workshop op 26 maart 2015 bij.

Lees verder