Achtergrond ICAAP: Vaststellen kapitaaleis

Het vaststellen van de kapitaaleis dient een onderneming zelf te doen. Dit wordt ook wel het ICAAP-kapitaal of de Kapitaaleis Pillar 2 genoemd. Zoals vastgesteld in de Beleidsregel ICAAP wordt dit gedaan op basis van cijfers van het vierde kwartaal van 2015. DNB verwacht van iedere onderneming die een ICAAP moet opstellen, dat deze bij DNB wordt ingediend vanaf de rapportage in het tweede kwartaal van 2016.

U kunt dit via e-Line rapporteren en via het invulveld Kapitaaleis Pillar 2 op het formulier VERKLARING in de FINREP-rapportage. Bij ‘Saldo kapitaalbeslag’ kunt u het toetsingsvermogen afzetten tegen het ICAAP-kapitaal.

DNB verwacht dat het gerapporteerde ICAAP-kapitaal nooit lager zal zijn dan de kapitaaleis op basis van de vaste kosten eis.

Lees verder

Presentaties Workshop beschikbaar

De Workshop “Handreiking Kwaliteit van Beleggingsbeleid” heeft succesvol plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van beleggingsondernemingen woonden deze speciale Workshop op 26 maart 2015 bij.

Lees verder