De Nederlandsche Bank

De VV&A heeft zitting in het adviserend panel, dat op basis van de Wft ingesteld moet worden, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het adviserend panel komt tweemaal per jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de toezichthouders. Tevens heeft de VV&A zitting in specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van DNB.

Documenten: