CRD IV kapitaalseisen

Al in september 2015 heeft het bestuur van de VV&A dit onderwerp bij De Nederlandsche Bank geagendeerd. Sindsdien wordt er gelobbyd bij alle Wet- en Regelgevers en Toezichthouders. Kernpunt van de VV&A is om kleine beleggingsondernemingen niet meer onder prudentieel toezicht te laten vallen.

Lees verder

Grondslag heffingsbedragen wordt herzien

De VV&A heeft zich hard gemaakt voor de herziening van de facturatie grondslag. De scheefheid in de huidige grondslag is haar al jaren een doorn in het oog.

DNB heeft de grondslag voor de facturatie per 2016 gewijzigd na consultatie van onder andere de VV&A. De facturatie wordt uit 3 delen opgebouwd te weten:
– Een vast bedrag
– Een bedrag per vergunning type
– Een percentage van het Asset Under Management

Tevens zal er een kleine teruggaaf plaatsvinden van te veel betaalde kosten over 2015. De daadwerkelijke bedragen en het percentage worden vanaf 1 juni gepubliceerd in Staatscourant en het Open Boek Toezicht op de website van DNB.

Lees verder

ICAAP nieuwe stijl; heeft u de rapportage al compleet?

Het is bijna 30 juni. Voor die tijd dienen alle daartoe verplichte ondernemingen hun ICAAP-kapitaal aan DNB te rapporteren. De rapportage is gebaseerd op cijfers van het vierde kwartaal van 2015.

DNB heeft in 2015 de beleidsregel Internal Capital Adequancy Assessment Process (ICAAP) gepubliceerd. In deze beleidsregel geeft DNB een toelichting op de risico’s waarmee beleggingsondernemingen rekening moeten houden bij het opstellen van hun ICAAP.

Lees verder

VV&A adresseert proportionaliteit en level playing field

Tijdens de panelbijeenkomst van DNB die op 18 april 2016 plaatsvond heeft het Bestuur van de VV&A weer expliciete aandacht gevraagd voor de proportionaliteit. Zij heeft dit onderwerp geadresseerd in relatie tot de sanctiemaatregelen die DNB als handhavingsmaatregel heeft aangekondigd. Het is noodzakelijk dat de maatregelen in proportie staan ten opzichte van de bedrijfsvoering van de Beleggingsonderneming.

De VV&A maakt melding van de afwezigheid van die proportionaliteit en heeft tevens het level playing field in relatie tot (licht) regime op de agenda geplaatst. DNB heeft aangegeven hierover verder in gesprek te willen met de VV&A. Vanzelfsprekend houdt het Bestuur u op de hoogte.

Lees verder