AFM onderzoekt gebruik Model 4

De AFM heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van Model 4. Hiertoe heeft zij gebruik gemaakt van de gegevens die zij via de Sabo heeft ontvangen. De AFM constateert een groei van gebruikers van dit model van 5% naar 25%. Een % dat het Bestuur in twijfel trekt na navraag bij de depotbanken.

Lees verder

Uitkomst Wwft gesprek

Het gesprek tussen het bestuur van de VV&A en de AFM heeft geleid tot een paar concrete afspraken ten aanzien van het Wwft self assessment en de daaruit voortvloeiende normoverdragende brieven. Hierna leest u welke afspraken zijn gemaakt en wat dit voor u betekent.

Lees verder