MiFID II: Voorbereiding gestart?

MiFID II wordt op 3 januari 2018 van kracht. De gedetailleerde teksten zijn nog niet beschikbaar. Op een aantal deelgebieden zal MiFID II een forse impact hebben op de wijze waarop cliënten moeten worden geïnformeerd. De AFM duidt op een viertal specifieke onderdelen.

Lees verder

MiFID II raakt hele branche

Op 7 juli jl. vond bij de AFM een bijeenkomst plaats in het kader van MiFID II. Vanzelfsprekend was de VV&A vertegenwoordigd.

Lees verder

VKM/TCO en depotbanken

Over enkele maanden verwacht de AFM van de sector dat de ex-post en ex-ante kosten gerapporteerd worden op hun website. Op initiatief van het VV&A Bestuur is er periodiek overleg met de depotbanken tot stand gekomen. De VV&A heeft de complexiteit van ex-post rapportering aan de orde gebracht. De depotbanken zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en werken naar een oplossing om de ex-post gegevens te publiceren.

Lees verder