AFM publicatie over DORA

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een publicatie uitgegeven waarin de inhoudelijke aspecten van de Digital Operations Resilience Act (DORA) worden toegelicht. Aan de hand van deze uitgave kunnen ondernemingen kijken waar ze staan op het gebied van cyberveiligheid en welke stappen ze nog moeten zetten om aan de verordening te voldoen. In deze publicatie worden de volgende vijf punten belicht:

Lees verder

Frequentie vragenlijst Wwft en Sw verlaagd

De vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) voor (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en beleggingsondernemingen wordt voortaan om het jaar uitgestuurd. Dit geldt ook voor

Lees verder

AFM vraagt VV&A om reactie op vragen in onderzoek naar beleggingsbeleid

Naast feitelijke vragen over het beleggingsbeleid vraagt de AFM ook naar de reactie over de behoefte aan sturing op de genoemde onderwerpen en naar ideeën ter verbetering van bestaande praktijken. De AFM heeft de vragen ook voorgelegd aan het bestuur van de VV&A evenals aan de andere organisaties die de Handreiking Beleggingsbeleid in 2015 ondertekend hebben.

Lees verder