Vraag uw score op bij de AFM

Op de ledenbijeenkomst van 28 mei 2015 was een van onze gastsprekers dhr. Rudy van Leeuwen van de AFM. Hij heeft toegelicht dat de AFM intern alle 119 ZBO’s heeft ingedeeld naar kwaliteitsniveau, zoals de AFM heeft geconstateerd na het onderzoek naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening.

Lees verder

Reactie VV&A normoverdragende brief AFM

Beste leden en geassocieerde leden van de VV&A,

Graag brengen wij u op de hoogte van de reactie van de VV&A, naar aanleiding van de normoverdragende brief die diverse leden van de VV&A op 7 april 2015 van de AFM hebben ontvangen.

Lees verder

AFM komt met herziene leidraad Wwft (BES) Sanctiewet

Onlangs publiceerde de AFM een herziene leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet. Dit document biedt een toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de santieweg 1977.

U kunt de leidraad terugvinden op de AFM Stakeholderspagina of het document hier downloaden.

Lees verder

Presentaties Workshop beschikbaar

De Workshop “Handreiking Kwaliteit van Beleggingsbeleid” heeft succesvol plaatsgevonden. Meer dan 100 vertegenwoordigers van beleggingsondernemingen woonden deze speciale Workshop op 26 maart 2015 bij.

Lees verder