Vermogensscheiding en beleggersgiro

De AFM heeft twee consultatierondes gehouden inzake nieuwe regels voor vermogensscheiding. Volgens de AFM biedt de bewaring van financiële instrumenten conform de Wet giraal effectenverkeer betere bescherming voor beleggers.

De VV&A heeft drie successen behaald in de consultatie over de nieuwe regels inzake vermogensscheiding:

Lees verder

Definitieve rapport commissie Ottow

DNB en AFM hebben in de zomer van 2016 een externe evaluatiecommissie benoemd. Deze heeft het toetsingsproces van DNB en AFM onder de loep genomen. De evaluatiecommissie stond onder leiding van prof. dr. Annetje Ottow. Daarnaast hadden drs. Jan Hommen en prof. dr. Janka Stoker zitting in deze commissie. Het definitieve rapport door de commissie Ottow is op het besloten gedeelte te lezen.

Lees verder

MiFID II: Voorbereiding gestart?

MiFID II wordt op 3 januari 2018 van kracht. De gedetailleerde teksten zijn nog niet beschikbaar. Op een aantal deelgebieden zal MiFID II een forse impact hebben op de wijze waarop cliënten moeten worden geïnformeerd. De AFM duidt op een viertal specifieke onderdelen.

Lees verder

MiFID II raakt hele branche

Op 7 juli jl. vond bij de AFM een bijeenkomst plaats in het kader van MiFID II. Vanzelfsprekend was de VV&A vertegenwoordigd.

Lees verder