VKM/TCO en depotbanken

Over enkele maanden verwacht de AFM van de sector dat de ex-post en ex-ante kosten gerapporteerd worden op hun website. Op initiatief van het VV&A Bestuur is er periodiek overleg met de depotbanken tot stand gekomen. De VV&A heeft de complexiteit van ex-post rapportering aan de orde gebracht. De depotbanken zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en werken naar een oplossing om de ex-post gegevens te publiceren.

Lees verder

VV&A gaat met spoed in gesprek met AFM over brief servicemodel 4

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het Bestuur heeft er bij de AFM op aangedrongen dat er inzake het gebruik van servicemodel 4 zo snel mogelijk een overleg zal plaatsvinden, waarbij naast de AFM en de VV&A ook de depotbanken vertegenwoordigd zullen zijn. Dit overleg vindt plaats op dinsdag 12 januari aanstaande.

Lees verder