AFM start kleinschalige inventarisatie

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de berichtgeving dat de AFM, tot genoegen van de VV&A, heeft besloten om grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. Juist daarom zou het onderzoek dat de AFM gaat uitvoeren u kunnen ‘overvallen’. De AFM heeft de dialoog met de VV&A opgezocht. Hieronder leest u over een kleinschalige inventarisatie die de AFM deze week start.

Beeld in crisistijd
De AFM wil als oriëntatiepunt een goed beeld krijgen van wat er in deze tijden van crisis speelt bij beleggingsondernemingen. Het behoeft geen toelichting dat deze crisis ook voor de toezichthouders nieuw is. De AFM kiest daarom voor een nieuwe aanpak, waarbij zij contact zal zoeken met enkele van u om te inventariseren hoe het gaat en waar u tegenaan loopt. De AFM zal daarbij rekening houden met uw belastbaarheid.

Deze week start de AFM een kleinschalige inventarisatie
De AFM gaat eerst telefonisch contact opnemen met circa 10 door haar geselecteerde beleggingsondernemingen. In dit gesprek worden enkele verkennende vragen over uw dienstverlening gesteld. Aansluitend ontvangen deze ondernemingen een overzicht met vragen. De vragen zien op de continuïteit en kwaliteit van beleggingsdienstverlening in de huidige (markt)omstandigheden. De AFM heeft de omvang van het aantal vragen beperkt gehouden en verwacht dat u hier niet langer dan 30 minuten mee bezig bent.

Branche brede risico’s signaleren
De AFM voert deze inventarisatie uit om branche brede risico’s te kunnen signaleren. Omdat deze uitvraag gebruikt wordt als oriëntatie zal geen (individuele) terugkoppeling plaatsvinden. Ook zal de AFM hier geen publieke mededelingen over doen.

De VV&A heeft ook in deze tijd regelmatig overleg met de AFM. Mocht u niet benaderd worden door de AFM voor de inventarisatie, maar toch suggesties of signalen mee willen geven dan kunt u deze sturen naar secretariaat@vvena.nl.