Autoriteit Financiële Markten

De VV&A heeft zitting in het adviserend panel, dat op basis van de Wft ingesteld moet worden, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Het adviserend panel komt tweemaal per jaar bijeen en heeft als taak het adviseren over begroting en jaarrekening van de toezichthouders. De VV&A heeft zitting in het periodiek overleg dat 3-4 keer per jaar plaatsvindt. Ook zijn er regelmatig specifieke dossier overleggen met dossier eigenaren van de AFM.

Documenten:

 • 2018-07 Uitsluitingslijst clustermunitie – juli 2018
 • 2018-04 Hart Advocaten MiFID II 10% verlieswaarschuwing
 • 2018-04 AFM Jaarverslag 2017
 • 2018-03 AFM Visie op roboadvies
 • 2018-03 AFM Leidraad zorgplicht (semi)automatisch vermogensbeheer
 • 2018-02 AFM Veelgestelde vragen over kostentransparantie
 • 2018-01 AFM Agenda 2018
 • 2017-11 AFM Uitnodiging workshop Kostentransparantie Productontwikkeling
 • 2017-11 AFM|DSI Q&A – kennis en bekwaamheid ESMA richtsnoeren
 • 2017-11 AFM MiFID II beleggersbescherming seminars oktober – november 2017
 • 2017-09 AFM Beleggersbescherming overzicht wijzigingen
 • 2017-07 AFM|DSI convenant inzake vakbekwaamheid MiFID II
 • 2017-07 AFM PRIIPs Algemeen en verstrekken
 • 2017-07 AFM Update MiFID II Investor Protection
 • 2017-03 AFM Agenda 2016-2018
 • 2016-12 AFM|DNB Persbericht inzake commissie Ottow
 • 2016-11 AFM|DNB Definitieve rapportage commissie Ottow
 • 2016-09 VV&A consultatie reactie AFM inzake tweede consultatie voorgenomen wijzigingen Nrgfo Wft
 • 2016-07 MinFin De brief van de Minister inzake tussenrapportage commissie Ottow
 • 2016-07 AFM|DNB De brief van DNB en AFM inzake tussenrapportage commissie Ottow
 • 2016-06 AFM|DNB Tussenrapportage commissie Ottow
 • 2016-05 AFM Rapport Kwaliteit Dienstverlening
 • 2016-03 AFM Onderzoeksrapport Kwaliteit van de Beleggingsdienstverlening
 • 2016-02 VV&A consultatie reactie inzake Voorgenomen wijzigingen NRgfo Wft
 • 2016-02 VV&A Reactie op verdienmodel BO’s
 • 2015-12 VV&A Reactie op conceptbrief AFM Servicemodellen
 • 2015-05 VV&A Reactie aan AFM inzake Normoverdragende brief aan beleggingsondernemingen
 • 2015-05 VV&A notitie aan AFM over normoverdragende brief
 • 2015-05 VV&A Bijlage 1 bij notitie aan AFM over normoverdragende brief
 • 2015-05 VV&A notitie Modelbrief AFM
 • 2015-04 AFM Handreikingsdossier Klantinventarisatie
 • 2015-03 AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet
 • 2015-01 AFM Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Clienten
 • 2015-01 AFM Vragenlijst behorende bij de handreiking
 • 2014-09 VV&A Brief aan leden Werkgroep beleggingsbeleid
 • 2014-07 VV&A brief aan AFM inzake uurtje factuurtje
 • 2014-02 AFM Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening
 • 2013-07 AFM Dienstverlening op Maat voor beleggingsdienstverlening
 • 2012-11 Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening
 • 2011-11 AFM Leidraad De klant in beeld
 • 2011-10 AFM Leidraad Actief en passief beleggen in het belang van de klant
 • 2009-12 AFM Leidraad Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw