Save the date: VV&A ledenbijeenkomst op dinsdag 18 juni 2019!

De aanmelding voor onze volgende ledenbijeenkomst op 18 juni is gestart, u kunt zich hier aanmelden!

We nodigen u van harte uit voor deze ledenbijeenkomst, waar de belangrijkste ontwikkelingen in onze branche belicht worden. Het bestuur voorziet u van een update van diverse stakeholder dossiers. Tevens vindt deze middag de jaarlijkse ALV plaats.

Lees verder

Kifid presenteert vandaag haar jaarverslag 2018

In 2018 heeft Kifid in totaal 2.922 klachten inhoudelijk behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Voor bijna de helft van de klachten (46%) is met inzet van bemiddeling of schikking een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1.100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 klachtzaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Lees verder

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement van de Geschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) goedgekeurd.

De inwerkingtreding van een nieuw Reglement Geschillencommissie in 2017 heeft geleid tot de wens om het Reglement van de Commissie van Beroep aan te passen en beter te laten aansluiten. Zo is de volgorde van artikelen in het Reglement van Commissie van Beroep in lijn gebracht met de volgorde in het Reglement Geschillencommissie. Daarnaast zijn woordgebruik en verwijzingen met elkaar in overeenstemming gebracht. Bepalingen die in de praktijk vragen opriepen, zijn verduidelijkt of begrijpelijker gemaakt. Zo staat in het Reglement nu ‘behandelbaarheid van een beroep’ in plaats van ‘ontvankelijkheid van een beroep’.

Anonimiseren

In het nieuwe Reglement Commissie van Beroep is ook bepaald dat het anonimiseren van de uitspraken van de Commissie van Beroep voor publicatie gebeurt volgens de huidige richtlijnen van Kifid. Deze wijziging zal in de toekomst merkbaar zijn, omdat die geldt voor uitspraken in beroepsprocedures die vanaf 1 april 2019 zijn gestart. In de gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep zal de naam van de betrokken financiële dienstverlener dan niet langer worden geanonimiseerd. Zoals dit in uitspraken van de Geschillencommissie al lang niet meer gebeurt. Het nieuwe, geactualiseerde Reglement Commissie van Beroep kunt u hier lezen.

Lees verder

Evaluatie ledenbijeenkomst 19 maart jl.

Het bestuur streeft ernaar het programma van de ledenbijeenkomsten aan te laten sluiten op de praktijk en de wensen die bestaan bij haar leden. Graag horen we wat u vond van de 3 programma onderdelen, te weten de dossier update door het bestuur, duurzaamheid & vermogensbeheer door KPMG en kostentransparantie & product governance door de AFM.

U kunt uw feedback mailen naar secretariaat@vvena.nl maar vanzelfsprekend kunt u ook met één van de bestuursleden bellen om persoonlijk uw ideeën en/of suggesties te delen. Als u inlogt, treft u de telefoonnummers van de betreffende bestuursleden aan. We zien uit naar uw feedback!

Lees verder