Dossier update van bestuur en Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de Dossier update van het bestuur zullen dit jaar als gevolg van COVID-19 niet in Breukelen maar online plaatsvinden. Wij stuurden onze leden hierover diverse berichten. De ALV begint vandaag om 14.00 uur en aansluitend presenteert de voorzitter van de VV&A, Theo Andringa, de Dossier update. Centraal staan de vragen: wat kunt u de tweede helft van 2020 verwachten, welke uitvragen gaat de AFM doen en op welke nieuwe wetgeving dient u zich voor te bereiden. In dit bericht treft u de benodigde informatie om deze bijeenkomst dadelijk online bij te kunnen wonen.

Lees verder

Heeft u de handreiking kwaliteit van beleggingsbeleid geïmplementeerd?

De kwaliteit van beleggingsbeleid is een onderwerp dat hoog staat op de agenda van de VV&A. In 2015 is, mede door de VV&A, de handreiking beleggingsbeleid ontwikkeld. Ter vaststelling of en in welke mate de aanbevelingen uit de handreiking zijn geïmplementeerd binnen de beleggingsondernemingen, heeft Hart advocaten voor leden van de VV&A een matrix opgesteld. Deze matrix stelt u in staat om zelf op betrekkelijk eenvoudige wijze vast te stellen of aantoonbaar wordt voldaan aan de handreiking beleggingsbeleid. Met deze tool, beschikbaar achter de inlog in de VV&A kennisbibliotheek, meent het bestuur leden een zeer bruikbare tool te kunnen aanreiken.

Lees verder

AFM kondigt vervolgonderzoek transactiemonitoring aan

Vandaag kondigt de AFM aan dat zij dit jaar een vervolgonderzoek zal starten inzake transactiemonitoring en de meldplicht op grond van de Wwft. Dit onderzoek is een vervolg op het thematisch onderzoek uit 2019 bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De volledige inhoud van het bericht van de AFM alsmede de zes concrete bevindingen uit het genoemde onderzoek leest u hier:

Lees verder