Kifid presenteert vandaag haar jaarverslag 2018

In 2018 heeft Kifid in totaal 2.922 klachten inhoudelijk behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Voor bijna de helft van de klachten (46%) is met inzet van bemiddeling of schikking een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1.100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 klachtzaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Lees verder

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement van de Geschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) goedgekeurd.

Lees verder

Kifid start factureren jaarbijdrage 2019

Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid van het financiële klachteninstituut de factuur voor de jaarbijdrage 2019. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2019.

Lees verder

Uitvraag actualisatie gegevens bij Kifid

Het Kifid bericht dat u deze week per mail of per gewone post het jaarlijkse verzoek zult ontvangen, om de gegevens in haar administratie te actualiseren. Dit is nodig in verband met de berekening van de jaarbijdrage. De facturatie van de jaarbijdrage zal plaatsvinden in januari 2019.

 

Lees verder

Kifid presenteert online loket fd.kifid.nl voor financiële dienstverleners

Consumenten en kleinzakelijke ondernemers maken voor het indienen van hun klacht en voor het volgen van de procedure al lange tijd gebruik van het consumentenportaal MijnKifid. In navolging van de consumenten en ondernemers komt fd.kifid.nl dit najaar beschikbaar voor alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid. Banken, verzekeraars, financiële adviseurs en beleggingsinstellingen die dat wensen, krijgen toegang tot het online loket. Zij kunnen de klachtafhandeling bij Kifid dan helemaal digitaal doen.

Lees verder