Kifid uitspraken in de categorie beleggen

Traditiegetrouw heeft Hart advocaten een overzicht gemaakt van alle Kifid-uitspraken. Deze editie ziet op de tweede helft van 2019. Dit overzicht heeft betrekking op uitspraken in de categorie beleggen. In deze categorie noemen we graag één belangrijke uitspraak.

Lees verder

Uitspraken Kifid op gebied van beleggen

Hart advocaten heeft voor “clients and friends” een overzicht gemaakt van alle uitspraken in het eerste halfjaar van 2019 van de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van het Kifid op het gebied van “beleggen”. Dit overzicht stelt zij ook ter beschikking aan de leden via dit besloten gedeelte van onze website.

Lees verder

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt ervaring met Kifid

Deze maand start een team van de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoek naar de ervaring met alternatieve geschilbeslechting door Kifid. Prof. dr. Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie, geeft leiding aan dit onderzoeksproject. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners de alternatieve geschiloplossing door Kifid ervaren.

Lees verder

Kifid presenteert vandaag haar jaarverslag 2018

In 2018 heeft Kifid in totaal 2.922 klachten inhoudelijk behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Voor bijna de helft van de klachten (46%) is met inzet van bemiddeling of schikking een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1.100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 klachtzaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Lees verder

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement van de Geschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) goedgekeurd.

De inwerkingtreding van een nieuw Reglement Geschillencommissie in 2017 heeft geleid tot de wens om het Reglement van de Commissie van Beroep aan te passen en beter te laten aansluiten. Zo is de volgorde van artikelen in het Reglement van Commissie van Beroep in lijn gebracht met de volgorde in het Reglement Geschillencommissie. Daarnaast zijn woordgebruik en verwijzingen met elkaar in overeenstemming gebracht. Bepalingen die in de praktijk vragen opriepen, zijn verduidelijkt of begrijpelijker gemaakt. Zo staat in het Reglement nu ‘behandelbaarheid van een beroep’ in plaats van ‘ontvankelijkheid van een beroep’.

Anonimiseren

In het nieuwe Reglement Commissie van Beroep is ook bepaald dat het anonimiseren van de uitspraken van de Commissie van Beroep voor publicatie gebeurt volgens de huidige richtlijnen van Kifid. Deze wijziging zal in de toekomst merkbaar zijn, omdat die geldt voor uitspraken in beroepsprocedures die vanaf 1 april 2019 zijn gestart. In de gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep zal de naam van de betrokken financiële dienstverlener dan niet langer worden geanonimiseerd. Zoals dit in uitspraken van de Geschillencommissie al lang niet meer gebeurt. Het nieuwe, geactualiseerde Reglement Commissie van Beroep kunt u hier lezen.

Lees verder