Kifid presenteert vandaag haar jaarverslag 2021

In 2021 heeft Kifid in totaal 3.019 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.292 klachtzaken opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In de regel betekent dit dat zowel de consument als de financiële dienstverlener hiermee tevreden zijn. In 1.174 klachten is een uitspraak gedaan. In bijna 200 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in 975 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Lees verder

Nieuw Reglement Commissie van Beroep en Geschillencommissie Kifid

Per 1 april 2022 heeft Kifid nieuwe, geactualiseerde reglementen die toegankelijker en begrijpelijker zijn voor de gebruikers. Aan de hand van vragen en antwoorden kunnen consumenten, ondernemers, financiële dienstverleners en hun vertegenwoordigers gemakkelijk en snel informatie vinden over hoe de klachtprocedure en de beroepsprocedure bij Kifid werken. Beide nieuwe reglementen hebben de instemming van de minister van Financiën.

Lees verder

Kifid uitspraken in de categorie beleggen

Traditiegetrouw heeft Hart advocaten een overzicht gemaakt van alle Kifid-uitspraken. Deze editie ziet op de eerste helft van 2020. Dit overzicht heeft betrekking op uitspraken in de categorie beleggen. In deze categorie noemen we graag één belangrijke uitspraak.

Lees verder

Onderzoek inzet mediation bij Kifid

Zoals wellicht bij u bekend kunnen partijen bij Kifid voor de oplossing van de klacht ook gebruik maken van
mediation. Kifid heeft vastgesteld dat hier tot op heden nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Drie
secretarissen van Kifid hebben aangeboden te gaan onderzoeken hoe mediation beter kan worden ingebed
binnen de klachtprocedure bij Kifid. Voornoemde secretarissen zijn benieuwd naar de huidige visie binnen de branche op mediation als alternatieve geschillenbeslechting. Zij zullen in september een aantal van onze leden uitnodigen om met hen daarover het gesprek aan te gaan.

Lees verder