Kifid start factureren jaarbijdrage 2019

Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid van het financiële klachteninstituut de factuur voor de jaarbijdrage 2019. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2019.

Lees verder

Uitvraag actualisatie gegevens bij Kifid

Het Kifid bericht dat u deze week per mail of per gewone post het jaarlijkse verzoek zult ontvangen, om de gegevens in haar administratie te actualiseren. Dit is nodig in verband met de berekening van de jaarbijdrage. De facturatie van de jaarbijdrage zal plaatsvinden in januari 2019.

 

Lees verder

Kifid presenteert online loket fd.kifid.nl voor financiële dienstverleners

Consumenten en kleinzakelijke ondernemers maken voor het indienen van hun klacht en voor het volgen van de procedure al lange tijd gebruik van het consumentenportaal MijnKifid. In navolging van de consumenten en ondernemers komt fd.kifid.nl dit najaar beschikbaar voor alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid. Banken, verzekeraars, financiële adviseurs en beleggingsinstellingen die dat wensen, krijgen toegang tot het online loket. Zij kunnen de klachtafhandeling bij Kifid dan helemaal digitaal doen.

Lees verder

Minister heeft begroting Kifid goedgekeurd

De minister van Financiën heeft de begroting 2018 van het Kifid goedgekeurd. Vervolgens is het Kostenreglement 2018 vastgesteld. Dit reglement evenals de nieuwe tarieven kunt u hier lezen. De facturen zullen vanaf begin 2018 verzonden worden.

Lees verder

Uitspraken Kifid

Hart advocaten heeft weer een overzicht gemaakt van alle Kifid uitspraken van het afgelopen half jaar. De uitspraken die betrekking hebben op de categorie ‘beleggen’ en die voor VV&A leden van belang zijn, stelt zij via het besloten gedeelte van deze website ook ter beschikking aan de leden van de VV&A.

Lees verder