Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt ervaring met Kifid

Deze maand start een team van de Rijksuniversiteit Groningen met een onderzoek naar de ervaring met alternatieve geschilbeslechting door Kifid. Prof. dr. Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie, geeft leiding aan dit onderzoeksproject. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten en financiële dienstverleners de alternatieve geschiloplossing door Kifid ervaren.

Lees verder

Kifid presenteert vandaag haar jaarverslag 2018

In 2018 heeft Kifid in totaal 2.922 klachten inhoudelijk behandeld van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Voor bijna de helft van de klachten (46%) is met inzet van bemiddeling of schikking een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1.100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 klachtzaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Lees verder

Nieuw Reglement Commissie van Beroep Kifid

Per 1 april 2019 heeft de Commissie van Beroep van Kifid een nieuw, geactualiseerd reglement. Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement van de Geschillencommissie van Kifid. De minister van Financiën heeft de wijzigingen in het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (Kifid) goedgekeurd.

De inwerkingtreding van een nieuw Reglement Geschillencommissie in 2017 heeft geleid tot de wens om het Reglement van de Commissie van Beroep aan te passen en beter te laten aansluiten. Zo is de volgorde van artikelen in het Reglement van Commissie van Beroep in lijn gebracht met de volgorde in het Reglement Geschillencommissie. Daarnaast zijn woordgebruik en verwijzingen met elkaar in overeenstemming gebracht. Bepalingen die in de praktijk vragen opriepen, zijn verduidelijkt of begrijpelijker gemaakt. Zo staat in het Reglement nu ‘behandelbaarheid van een beroep’ in plaats van ‘ontvankelijkheid van een beroep’.

Anonimiseren

In het nieuwe Reglement Commissie van Beroep is ook bepaald dat het anonimiseren van de uitspraken van de Commissie van Beroep voor publicatie gebeurt volgens de huidige richtlijnen van Kifid. Deze wijziging zal in de toekomst merkbaar zijn, omdat die geldt voor uitspraken in beroepsprocedures die vanaf 1 april 2019 zijn gestart. In de gepubliceerde uitspraken van de Commissie van Beroep zal de naam van de betrokken financiële dienstverlener dan niet langer worden geanonimiseerd. Zoals dit in uitspraken van de Geschillencommissie al lang niet meer gebeurt. Het nieuwe, geactualiseerde Reglement Commissie van Beroep kunt u hier lezen.

Lees verder

Kifid start factureren jaarbijdrage 2019

Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid van het financiële klachteninstituut de factuur voor de jaarbijdrage 2019. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2019.

Lees verder

Uitvraag actualisatie gegevens bij Kifid

Het Kifid bericht dat u deze week per mail of per gewone post het jaarlijkse verzoek zult ontvangen, om de gegevens in haar administratie te actualiseren. Dit is nodig in verband met de berekening van de jaarbijdrage. De facturatie van de jaarbijdrage zal plaatsvinden in januari 2019.

 

Lees verder