Ministerie van Financiën onderzoekt effecten van de Wwft

Met dit bericht wil het bestuur van de VV&A het onderzoek naar de effecten van de Wwft onder uw aandacht brengen. Het betreft een onafhankelijk onderzoek dat EY namens het Ministerie van Financiën uitvoert en zich richt op alle Wwft-plichtige instellingen.

Aan u het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek en de ingevulde vragenlijst uiterlijk 6 april in te dienen.

Doel van dit onderzoek
De doeltreffendheid en effecten in de praktijk van de Nederlandse anti-witwasregelgeving worden reeds gedeeltelijk onderzocht in het kader van de Financial Action Task Force (FATF) evaluatie en de evaluatie door de Europese Commissie. Daarbij wordt voornamelijk geput uit de ervaringen van toezichthouders en opsporingsinstanties. Het doel van dit huidige onderzoek is om algemeen inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op alle Wwft-plichtige instellingen.

Lees verder

VV&A reactie op kamerbrief over aanpassing box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een kamerbrief een wijziging van de systematiek van box 3 aangekondigd. De VV&A heeft in een schriftelijke reactie aan Staatssecretaris Snel aandacht gevraagd voor de nadelige gevolgen van zijn voorstel inzake aanpassing box 3 voor de financiële zelfredzaamheid van veel Nederlanders. Het bezwaar van de VV&A tegen zijn voorstel is dat het de vermogensopbouw van veel Nederlanders in de weg staat.

Lees verder

Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II

De Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de aanpassing van het Nationaal regime naar aanleiding van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II) is nu beschikbaar.

Lees verder