Presentaties en opname online ledenbijeenkomst beschikbaar

Vandaag verzamelden zich weer ruim 90 VV&A leden in de online ledenbijeenkomst.

De Nederlandsche Bank verzorgde een presentatie over de gevolgen van de IFR/IFD wetgeving. Vervolgens vond het tweede webinar in het kader van het ESG programma plaats, dat exclusief voor leden van de VV&A verzorgd werd door Charco & Dique en Hart advocaten. Aansluitend vond de ALV plaats en de update vanuit het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers.

Lees verder

Presentaties online ledenbijeenkomst beschikbaar

Vandaag verzamelden zich weer ruim 100 VV&A leden in de online Ledenbijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers, zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsrapportage, incidenten melden, beleggingsbeleid en product governance.

Centraal stond deze middag ook de start van het VV&A-ESG programma dat de VV&A, in samenwerking met Charco & Dique en Hart advocaten, in 2021 inricht. De eerste van 4 webinars rondom de verplichtingen die vanuit de SFDR sinds 10 maart jl. grotendeelsĀ van toepassing zijn, werd deze middag gegeven. Het eerstvolgende ESG webinar wordt gegeven in de VV&A ledenbijeenkomst van 30 juni a.s.

Leden van de VV&A kunnen de slides van de presentaties online teruglezen.

Lees verder

Presentaties online ALV en ledenbijeenkomst 30 juni 2020

Dinsdag 30 juni vond de eerste online ALV en ledenbijeenkomst plaats, daar als gevolg van de corona maatregelen deze niet in Breukelen plaats kon vinden. Bijna 80 leden verzamelden zich in de teams bijeenkomst en werden bijgepraat over de diverse VV&A dossiers. De presentatie die de voorzitter Theo Andringa heeft gehouden kunnen leden online teruglezen.

Lees verder

Presentaties ledenbijeenkomst 18 juni

Op de druk bezochte ledenbijeenkomst van 18 juni jl. werden leden door het bestuur samen met Charco & Dique bijgepraat over alle lopende dossiers. Ook werd een doorkijk in de toekomst van financiƫle dienstverlening gegeven.

Lees verder