CRD IV Kapitaal Vereisten

De VV&A heeft in een brief aan DNB stelling genomen inzake dit onderwerp. De brief is opgesteld nadat dit onderwerp in een panelbijeenkomst van DNB ter sprake kwam.

Lees verder

Presentaties zijn nu beschikbaar

We kijken terug op een zeer druk bezochte Ledenbijeenkomst van 22 september. Het Bestuur presenteerde de voortgang van diverse dossiers waaronder Wwft, VKM/TCO, Risico Kosten Rendement en de nieuwe steekproef  van de AFM inzake de Kwaliteit van de dienstverlening.

Lees verder

Uitspraken Kifid op gebied van beleggen

Hart advocaten heeft voor “clients and friends” een overzicht gemaakt van alle uitspraken in het eerste halfjaar van 2015 van de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie van het Kifid op het gebied van “beleggen”. Dit overzicht stelt zij hier ook ter beschikking aan de leden  via dit besloten gedeelte van onze website.

Lees verder

Uitkomst Wwft gesprek

Het gesprek tussen het bestuur van de VV&A en de AFM heeft geleid tot een paar concrete afspraken ten aanzien van het Wwft self assessment en de daaruit voortvloeiende normoverdragende brieven. Hierna leest u welke afspraken zijn gemaakt en wat dit voor u betekent.

Lees verder

Vraag uw score op bij de AFM

Op de ledenbijeenkomst van 28 mei 2015 was een van onze gastsprekers dhr. Rudy van Leeuwen van de AFM. Hij heeft toegelicht dat de AFM intern alle 119 ZBO’s heeft ingedeeld naar kwaliteitsniveau, zoals de AFM heeft geconstateerd na het onderzoek naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening.

Lees verder