Woensdag 30 juni: Online ledenbijeenkomst & ALV om 15.00 uur!

We nodigen u van harte uit voor de online VV&A ledenbijeenkomst op woensdag 30 juni a.s. om 15.00 uur.

De Nederlandsche Bank zal een presentatie verzorgen over de gevolgen van de IFR/IFD wetgeving. Vervolgens vindt het tweede webinar in het kader van het ESG programma plaats, dat exclusief voor leden van de VV&A verzorgd wordt door Charco & Dique en Hart advocaten. Aansluitend vindt de ALV plaats en de update vanuit het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers. 

Lees verder

AFM deelt uitkomsten van haar verkenning risico’s COVID-19

Lees verder

Online ledenbijeenkomst 8 april in kader van implementatie SFDR

Deze middag bericht het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsrapportage, beleggingsbeleid, product governance en nieuwe IFD/IFR regelgeving.

Op 8 april a.s. start het programma rond ESG dat de VV&A, in samenwerking met Charco & Dique en Hart advocaten, in 2021 neerzet. Dit programma zal nader worden toegelicht tijdens deze VV&A ledenbijeenkomst. Tevens worden de schijnwerpers natuurlijk gezet op de verplichtingen die vanuit de SFDR sinds 10 maart jl. grotendeels van toepassing zijn.

Lees verder

Implementatie SFDR: hoe kunnen wij u helpen?

De datum van 10 maart nadert met rasse schreden. Op die dag worden, zoals u weet, de verplichtingen van de SFDR grotendeels van toepassing. De normen die dan geïmplementeerd moeten zijn, vloeien voort uit de Europese basis (Level 1) regelgeving. De rest van dit jaar zullen we ons verder moeten gaan voorbereiden op de implementatie van de meer in detail uitgewerkte Level 2 regelgeving die (vermoedelijk) op 1 januari 2022 van kracht zal zijn. Wij zijn voornemens dit jaar:

Lees verder