Online ledenbijeenkomst 8 april in kader van implementatie SFDR

Deze middag bericht het bestuur over de laatste stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsrapportage, beleggingsbeleid, product governance en nieuwe IFD/IFR regelgeving.

Op 8 april a.s. start het programma rond ESG dat de VV&A, in samenwerking met Charco & Dique en Hart advocaten, in 2021 neerzet. Dit programma zal nader worden toegelicht tijdens deze VV&A ledenbijeenkomst. Tevens worden de schijnwerpers natuurlijk gezet op de verplichtingen die vanuit de SFDR sinds 10 maart jl. grotendeels van toepassing zijn.

Lees verder

Implementatie SFDR: hoe kunnen wij u helpen?

De datum van 10 maart nadert met rasse schreden. Op die dag worden, zoals u weet, de verplichtingen van de SFDR grotendeels van toepassing. De normen die dan geïmplementeerd moeten zijn, vloeien voort uit de Europese basis (Level 1) regelgeving. De rest van dit jaar zullen we ons verder moeten gaan voorbereiden op de implementatie van de meer in detail uitgewerkte Level 2 regelgeving die (vermoedelijk) op 1 januari 2022 van kracht zal zijn. Wij zijn voornemens dit jaar:

Lees verder

Stappenplan implementatie SFDR

Tijdens onze laatste online ledenbijeenkomst stond naast de update van alle dossiers ook nieuwe wetgeving inzake Duurzaamheid centraal.

Lees verder