DSI eindtermen en de consequenties voor het omzetten van bestaande naar nieuwe registers worden toegelicht op de ledenbijeenkomst 8 november

DSI heeft de eindtermen gepubliceerd voor de nieuwe typen adviseurs en informatieverstrekkers die aan haar registerbouwwerk zijn toegevoegd als gevolg van MiFID II. Het gaat om de Adviseur Beleggen Standaard, de Adviseur Beleggen Maatwerk en de DSI Informatieverstrekker. De nieuwe normen zijn gepubliceerd op de website van DSI.

Met dit onderscheid binnen het domein beleggingsadvies komt DSI tegemoet aan het feit dat een grote groep adviseurs alleen adviseert over standaard-beleggingsoplossingen. Voor hen gelden nu iets minder zware eisen dan voor de maatwerk adviseur.

Naast deze registers voor beleggingsadviseurs komt er een apart register voor mensen die informatie geven over beleggingen.

In de vakbekwaamheidseisen, welke in het verlengde van MiFID II zijn opgesteld door de Europese toezichthouder op de financiële markten (ESMA), wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen professionals die adviseren over beleggingen en professionals die hierover alleen informeren.

Voor adviseurs gelden zwaardere vakbekwaamheidseisen, dan voor mensen die enkel informeren.

Jerry Brouwer, Algemeen Directeur van DSI komt op 8 november a.s. op de besloten ledenbijeenkomst alle details toelichten en vragen beantwoorden.