Vermogen in Balans

Vermogen in Balans (ViB) is een actieve vermogensbeheerder. Vanuit Nootdorp richt zij zich met een compact beleggingsteam op particulieren, vennootschappen en stichtingen en stelt daarbij de financiële situatie, wensen en doelen van de klant voorop.

De beleggingsportefeuille wordt volgens een core-satellite strategie met individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en indextrackers ingericht. De laatste twee instrumenten vormen de kern van de beleggingsportefeuille. Tijdens de selectie wordt rekening gehouden met de interne kosten van deze beleggingen. Met opties kan worden gestreefd naar extra rendement dan wel tijdelijke bescherming bij koersdalingen van aandelen.

Vanaf € 100.000 levert de vermogensbeheerder maatwerk zodat de beleggingsportefeuille voortdurend past.