Sequoia Vermogensbeheer NV

Sequoia Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder die sinds haar oprichting in 2000 een transparante en kostenmatigende werkwijze hanteert.

Sequoia is een partij die niet jaagt op verkoop, maar die uw belang als leidraad neemt. Met maar één werkgever: de klant. Competent natuurlijk, met brede kennis en ervaring. Die niet roept over die expertise, maar er wel consequenties aan verbindt.

Persoonlijk contact is een belangrijke bouwsteen voor het versterken van de vertrouwensrelatie. Het is mede gebaseerd op betrokkenheid.
Ons vermogensbeheer wordt toegesneden op uw persoonlijke wensen en prioriteiten. Wij kiezen voor een rustige hand van beleggen en een gestage groei.