Ostrica BV

Ostrica is een kwantitatief vermogensbeheerder die met modelmatige beleggingsstrategieën al ruim 20 jaar een laag risico weet te combineren met een bovengemiddeld rendement. Het is onze missie om beleggers onder alle omstandigheden rust te bieden door met behoud van rendement te beleggen in aandelen en obligaties met slechts maximaal 50% van het risico van de markt. Ostrica zorgt voor een brede wereldwijde spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Echter ondanks een gedegen fundamentele- en technische analyse laat het tijdstip waarop een sterke koersval zich voordoet zich moeilijk voorspellen. Daarom hanteert Ostrica een actief beschermingsbeleid voor aandelen, obligaties en valuta, waarbij per portefeuille wordt bepaald wat de basis allocatie naar vermogenscategorieën moet zijn.


Contactgegevens

Prof J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen

020 - 540 83 00
www.ostrica.nl