Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. (OVMK)

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. (OVMK) biedt beheer volgens de beleggingsstijl “Value Investing”. Hierbij wordt gezocht naar kleinere, beursgenoteerde bedrijven die gezond zijn en desondanks te koop zijn voor een lagere koers dan de waarde die zij in werkelijkheid hebben. Zowel aandelen als obligaties van deze bedrijven komen in aanmerking.
Een ieder werkzaam bij OVMK is al jaren fervent aanhanger van deze no-nonsense stijl van beleggen. OVMK past de stijl, die reeds gedurende vele jaren mooie rendementen genereert, consequent toe, ongeacht het economisch klimaat of andere van buitenaf komende factoren. Risicobeheersing vindt plaats door spreiding en afdekking van valutarisico.


Contactgegevens

Tielweg 16
2803 PK Gouda

0182 - 54 36 76
www.ovmk.nl