AVG / GDPR

Workshop AVG/GDPR op ledenbijeenkomst 5 april 2018
2018-04 Presentatie AVG/GDPR
2018-04 Hand out AVG/GDPR
2018-04 Vraag & Antwoord AVG/GDPR

Modelovereenkomsten
De onderstaande overeenkomsten zijn modelovereenkomsten. Het bestuur stelt deze beschikbaar, zodat deze ter inspiratie kunnen dienen voor de maatwerkovereenkomsten die elke organisatie zelf moet maken.
Model Verwerkersovereenkomst: Verantwoordelijke – Verwerker
Model Verwerkersovereenkomst: SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services
Model Verwerkersovereenkomst: Data Protection Impact Assessment

Autoriteit Persoonsgegevens
AP Beleidsregel De zieke werknemer
AP Beleidsregels cameratoezicht
AP Beleidsregels meldplicht datalekken
AP Beleidsregels openbaarmaking
AP Boetebeleidsregels 2016
Cbp beleidsregels handhaving
Cbp regels voor een verzoek om een zienswijze
Cbp richtsnoeren actieve openbaarmaking
Cbp richtsnoeren kopie identiteitsbewijs
Cbp richtsnoeren publicaties op internet
Cbp richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens

Europese Commissie
Data protection factsheet business (Eng)
Data protection factsheet citizens (Eng)
Data protection factsheet next steps (Eng)
Data protection factsheet role edpb (Eng)
Data protection factsheet who does what (Eng)
Data protection overview citizens (Eng)
National data protection authorities jan 2018 (Eng)

Wetteksten en consultatieteksten
Tekst AVG
Tekst concept EPV
Tekst Tw hst 11
Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG memorie van toelichting
Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG

WP29
Consultatie wp259 (Eng) Toestemming onder de AVG
Consultatie wp260 (Eng) Transparantie onder de AVG
Wp136 (Nld) Persoonsgegevens
Wp160 (Nld) Persoonsgegevens van kinderen
Wp169 (Nld) 1-2010 bewerker en verantwoordelijke
Wp173 (Nld) Verantwoordingsbeginsel
Wp187 (Nld) 15-2011 toestemming
Wp196 (Nld) Cloud computing
Wp202 (Nld) Apps op intelligente apparaten
Wp203 (Eng) Doelbinding
Wp213 (Nld) meldplicht datalekken
Wp216 (Nld) Anonimiseringstechnieken
Wp217 (Nld) Gerechtvaardigd belang
Wp221 (Eng) Big Data
Wp232 (Eng) Cloud Computing
Wp239 (Eng) Openbaarmaking publieke sector
Wp242 rev01 (Nld) annex
Wp242 rev01 (Nld) Gegevensoverdraagbaarheid
Wp243 rev01 (Nld) FG DPO
Wp244 rev01 (Nld) annex
Wp244 rev01 (Nld) Leidende toezichthouder
Wp247 (Nld) EPV
Wp248 rev.01 (Nld) DPIA
Wp250 (Eng) Datalekken onder de AVG
Wp251 (Eng) Profiling
Wp253 (Eng) Boetes onder de AVG
Wp259 (Eng) Consent
Wp260 (Eng) Transparancy

Naslag
13 stappenplan AVG Belgische toezichthouder
2010 Dommering Privacy als zelfbeschikkingsrecht
2017 Cost of Data Breach Study IBM Ponemon
2017 Data Breach Investigations Report Verizon
Aicpa cica privacy maturity model
Ann Cavoukian 7 Privacy by design principles
AP – de AVG in een notendop
Handleiding + Algemene + Verordening + Gegevensbescherming
PMA Scopes
PMAF Poster
Privacy and Data Protection by Design
Richtlijn 3600 privacyaudit
Spanningsveld tussen MiFID II en GDPR
Template register van de verwerkingsactiviteiten Belgische toezichthouder
Wp117 (Nld)
G.J. Zwenne, De tien belangrijkste veranderingen met de AVG