Branche organisaties

De VV&A neemt deel aan diverse stakeholder overleggen die speciaal worden belegd om branchekennis te delen inzake dossiers updates, nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld context duiding van onderzoeksresultaten. Deze overleggen worden gevoerd met Nederlandse zusterorganisaties zoals de NVB, Adfiz en DUFAS.

Documenten: