VV&A documenten

Het bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Zij presenteert dan haar jaarverslag en jaarrekening. De ALV wordt maximaal 7 dagen voorafgaand aan de datum van de bijeenkomst opgeroepen. Correspondentie over de ALV wordt gevoerd met de personen die als contractant staan geregistreerd bij de vereniging.

Notulen ALV

Jaarverslagen

Statuten

Ledenonderzoek

Nieuwsbrief

Online badge

Lidmaatschap