Ministerie van Financïen

De VV&A heeft zitting in de Commissie Meldplicht van het Ministerie van Financiën, in diverse periodieke en specifieke dossier overleggen met de verantwoordelijke personen bij het Ministerie, voert diverse pre consultatie overleggen en schrijft consultatie reacties.

Documenten:

 • 2018-08 VV&A consultatiereactie aan MinFin beloningsmaatregelen financiële sector
 • 2018-01 MinFin Kamerbrief over de planning evaluatie Wbfo
 • 2017-12 VV&A reactie aan Ministerie van Financiën inzake Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft
 • 2017-11 VV&A reactie aan Ministerie van Financiën inzake Wbfo
 • 2017-08 VV&A consultatiereactie aan MinFin Herziening Wbft 2019
 • 2017-07 MinFin Herziening Wbft wetsvoorstel consultatie
 • 2017-07 MinFin Herziening Wbft memorie van toelichting consultatie
 • 2017-06 MinFin Beantwoording Kamervragen evaluatie Kifid
 • 2017-05 MinFin Wijzigingsbesluit financiële markten 2017
 • 2017-02 VV&A aan MinFin memo inzake verbeterpunten Wbft
 • 2016-08 MinFin Wijzigingsbesluit & toelichting financiële marktwijzigingsbesluit 2017
 • 2016-08 VV&A reactie consultatietekst wijzigingsbesluit 2017
 • 2016-07 MinFin De brief van de Minister inzake tussenrapportage commissie Ottow
 • 2015-07 VV&A consultatie reactie aan MinFin inzake MiFID II
 • 2014-04 VV&A BTW brief aan MinFin re Deutsche Bank